Työterveyshuollon tuloksellisuus mielenterveyskysymyksissä (TyPsy)

Hanketiedot

Hankenumero
230317

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Sanna Selinheimo
sanna.selinheimo@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2024 - 30.9.2026

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2023
160 000 euroa

Kokonaiskustannukset
274 132 euroa

Tiivistelmä

Mielenterveysongelmat ovat merkittävä työkyvyttömyyden syy. Tutkimme työterveyshuollon käytön vaikutuksia mielenterveysperusteiseen työkyvyttömyyteen; aineistona Terveystalo Oy:n rekisteri yhdistettynä kansallisiin rekistereihin. Selvitämme, mitkä tekijät liittyvät työterveyshuollon tuloksellisuuteen ja jakautumiseen työntekijäryhmittäin ja toimialoittain. Tavoite on tunnistaa tulokselliset työterveyshuollon työkyvyn tukiprosessit mielenterveyskysymyksissä ja turvata yhdenvertainen kehittäminen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Selinheimo