Työterveyslaitoksen johtamisen ja päätöksenteon kehittäminen sosiaalisen muutoksen keinoin

Hanketiedot

Hankenumero
190322

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Fingertip Oy

Lisätietoja
Aija Kuurne
aija.kuurne@ttl.fi

Toteutusaika
1.7.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2019
30 900 euroa

Kokonaiskustannukset
61 800 euroa

Tulokset valmistuneet
5.1.2021

Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana on digitalisoida Työterveyslaitoksen johtamisjärjestelmää ja kehittää päätöksentekoa alustavetoiseksi sosiaalisen muutoksen ja henkilöstön osallistamisen keinoin. Hankkeella on uutuusarvoa Työterveyslaitokselle, asiantuntijalle ja suomalaiselle työelämälle. Hankkeesta saadaan tietoa siitä, miten organisaatio voi siirtyä digitaaliseen päätöksentekoon, oppia ja kehittää johtamista. Hankkeesta saatuja tuloksia voidaan viedä hyödynnettäväksi suomalaisille työpaikoille ja näin jatkaa oppimisprosessia.

Tavoitteita ovat päätöksenteon selkiyttäminen, keskeisten päätösten tyyppien tunnistaminen ja päätöksenteosta oppimisen kehittäminen. Menetelminä hyödynnetään pitkälti sosiaalista päätöksentekoa, mikä tarkoittaa yhteistyötä kaikissa työvaiheissa. Lisäksi hyödynnetään esim. palvelumuotoilua, ketteriä ja lean -menetelmiä. Suurin osa kehittämisestä on digitaalista mahdollistaen mallintamisen, oppimisen ja dokumentoinnin reaaliaikaisuuden.

Osallistujina on Työterveyslaitoksen johtoryhmä, päätösten valmistelijoita ja kommentoijia (Työterveyslaitoksen työntekijöitä päätöksenteon eri vaiheissa). Johtoryhmän jäsenten välityksellä ja myös suoraan myös muu henkilöstö voi esimerkiksi kommentoida ja ideoida digitaalista päätöksentekoa. Hanke etenee tarjouskessa esitetyn aikataulun mukaan pääasiassa workshopien kautta. Odotettavissa olevia hyötyjä; päätöksenteosta tulee järjestelmällisempää, läpinäkyvämpää ja paremmin dokumentoitua.

Hankkeen vastuuhenkilö

Aija Kuurne

Tiedote

Työterveyslaitoksen johtamisen ja päätöksenteon kehittäminen sosiaalisen muutoksen keinoin

5.1.2021

Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtana oli digitalisoida Työterveyslaitoksen johtamisjärjestelmää ja kehittää päätöksentekoa alustavetoiseksi sosiaalisen muutoksen ja henkilöstön osallistamisen keinoin.
Hankkeella on uutuusarvoa Työterveyslaitokselle, asiantuntijalle ja suomalaiselle työelämälle. Hankkeesta saatiin tietoa siitä, miten organisaatio voi siirtyä digitaaliseen päätöksentekoon, oppia ja kehittää johtamista.

Lähtökohdat

Työelämän kehittäjänä Työterveyslaitos haluaa olla hyödyntämässä digitalisaation mahdollisuuksia organisaation päätöksenteon ja oppimisen kehittämisessä.
Työterveyslaitoksen kehittämishankkeen lähtökohtana oli digitalisoida Työterveyslaitoksen johtamisjärjestelmää ja kehittää päätöksentekoa alustavetoiseksi sosiaalisen muutoksen ja henkilöstön osallistamisen keinoin. Asiantuntijana hankkeessa toimi Fingertip Oy.

Kohderyhmät

Alkuun kohderyhmä rajattiin Työterveyslaitoksen johtoon ja johtamisprosessin kehittämisen parissa työskenteleviin, mutta laajeni kaikille halukkaille avoimeksi.
Eri tehtävissä työskentelevät henkilöt osallistuvat sen mukaan, mitä rooleja heillä on erilaisissa päätöksenteon prosesseissa.
Henkilöstö oli roolituksen avulla mukana vaikuttamassa päätöksenteon ja johtamisen kehittämiseen.

Menetelmät

Kehittäminen hyödynsi sosiaalisen päätöksenteon menetelmää. Hankkeen eri työvaihden suunnittelu ja toteutus oli organisaation ja asiantuntijan yhteistä kehittämistä.
Eri osapuolet osallistettiin roolitetusti työskentelemään itse ratkaisujen tuottamiseksi. Asiantuntija fasilitoi säännöllisiä työskentelyjä palvelumuotoilun ja ketterien menetelmien avulla sekä hyödynsi roolitettuja simulointimenetelmiä.
Suurin osa kehittämisestä oli digitaalista.

Vaikuttavuus

Hanke mahdollisti abstraktienkin ja vaikeasti kehitettävien prosessien työstämistä, ja onnistui koskettamaan myös vaikeita teemoja kehittämisasenteella itsekritiikkiä unohtamatta.
Hankkeen aikana mitattiin mm. päätöksenteon laadukkuuden kokemusta, tehtiin kommunikaatiota ja erilaista ajattelua näkyväksi.
Se loi pohjaa laajemmalle johtamisen kehittämiselle, niin yksilön, tiimin kuin koko organisaation tasolla, sekä antoi välineitä tehokkaampaan ja käyttäjäystävällisempään digitaaliseen työhön.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kehittämishanke edustaa edelläkävijäajattelua jota tulee jatkaa ja enenevissä määrin harjoittaa yhdessä kehittääksemme suomalaista työelämää entistä kestävämmäksi ja tuottavammaksi.
Hankkeessa tuottesitui erillisinä valmennus -kokonaisuuksina toteutettavia päätöksenteon ja johtamisen alueita, työskentelyprosesseja sekä tuotteistettua digitaalisia käyttötapausratkaisuja, joita on päästy toteuttamaan muissakin suomalaisissa organisaatioissa.

Aineisto

Työterveyslaitoksen johtamisen ja päätöksenteon kehittäminen sosiaalisen muutoksen keinoin. Kehittämishankkeen loppuraportti 21.12.2020. Avaa

Blogi Avaa

Blog English Avaa

Esite Avaa

Johtamisen muutosmatka-seminaari Avaa

Työterveyslaitos kehittidigitaalistapäätöksentekoaan yhdessä Fingertip Oy:n kanssa. Tiedote Avaa