Työturvallisuuden edistäminen sisälogistiikassa digitaalisten keinojen avulla

Hanketiedot

Hankenumero
117021

Hakija
Pia Perttula

Toteuttaja
Pia Perttula

Lisätietoja
Pia Perttula
pia.perttula@ttl.fi

Toteutusaika
18.9.2017 - 16.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 269 euroa

Tulokset valmistuneet
16.10.2017

Tiivistelmä

Matkastipendi kohdistuu Prahassa järjestettävään turvallisuusalan WorkingOnSafety –koferenssiin 3.-6.10.2017. Esittelen konferenssissa Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen – Digitaaliset palaute- ja oppimisjärjestelmät sisälogistiikassa – Uusia mahdollisuuksia työturvallisuuden edistämiseen” alustavia tutkimustuloksia. Suullinen esitys – Improving occupational safety in in-house logistics with the aid of digital measures – (Perttula, P., Ratilainen, H. & Puro, V.) keskittyy tutkimushankkeen interventioiden kuvaukseen sekä tutkimuskyselyvastausten perusteella saatuun näkemykseen trukinkuljettajien suhtautumisesta tietoteknisiin ratkaisuihin työturvallisuuden edistämisessä. Tavoitteena on saada aikaan keskustelua digitalisaation mahdollisuuksista työturvallisuuden edistämisessä sekä monimenetelmäisestä interventiotutkimuksesta. Abstraktit kootaan kongressin abstraktikirjaan ja konferenssijulkaisua varten kirjoitamme aiheesta artikkelin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Perttula

Tiedote

Digitaalisista ratkaisuista parannusta sisälogistiikan turvallisuuteen

16.10.2017

Digitaalisia palaute- ja oppimisjärjestelmiä voitaneen hyödyntää riskialttiin sisälogistiikan työturvallisuuden parantamiseen.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Pia Perttula esitteli tekeillä olevan tutkimuksen alustavia tuloksia turvallisuusalan WorkingOnSafety-konferenssissa, joka järjestettiin lokakuussa 2017 Prahassa.

Tutkimus on nimeltään Digitaaliset palaute- ja oppimisjärjestelmät sisälogistiikassa – Uusia mahdollisuuksia työturvallisuuden edistämiseen (TSR 116167).

Alalla kohonnut riski työtapaturmiin

 Logistiikkaan liittyviin työtehtäviin liittyy kohonnut riski joutua työtapaturmiin. Tavaransiirtoihin liittyviä työtapaturmia sattuu esimerkiksi varastoissa ja terminaaleissa, ja usein tapaturmat liittyvät trukkityöhön.

Tutkimuksen tarkoitus on arvioida, voidaanko digitaalista palaute- ja oppimisjärjestelmää hyödyntää työturvallisuuden edistämiseen. Tutkimus on interventiotutkimus, ja asetelmana käytetään mittauksia ennen ja jälkeen, jotta voidaan arvioida interventioiden vaikutuksia työturvallisuuteen.

Trukinkuljettajat suhtautuvat myönteisesti

Aineisto kerätään moninaisin menetelmin neljästä yhteistyöyrityksestä vuosina 2016–2019. Alkukyselyyn vastasi 216 trukinkuljettajaa. Kolmannes heistä oli joutunut työtapaturmaan kolmen edeltävän vuoden aikana.

Vastaajien asenne uuteen teknologiaan oli positiivinen: 77 prosenttia oli sitä mieltä, että tietotekniset ratkaisut lisäävät työn sujuvuutta ja 61 prosenttia katsoi, että tietoteknisten ratkaisujen avulla voidaan parantaa työturvallisuutta.

Esityksen Perttula oli kirjoittanut Henriikka Ratilaisen ja Vuokko Puron kanssa. Esityksen pohjalta kirjoitettu artikkeli julkaistiin konferenssijulkaisussa.

Työsuojelurahasto tuki Perttulan konferenssiosallistumista matkastipendillä.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Perttula, P., Ratilainen, H. & Puro, V. Avaa

. Kalvoesitys. 2017