Työturvallisuuden kehittäminen satamaoperoinnissa

Hanketiedot

Hankenumero
117379

Hakija
Atao Oy

Toteuttaja
Atao Oy

Lisätietoja
Laura Hasko
laura.hasko@steveco.fi

Toteutusaika
30.10.2017 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2017
10 051 euroa

Kokonaiskustannukset
20 102 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Satama on alati muuttuva toimintaympäristö. Ahtaustyön turvallisuutta on kehitetty systemaattisesti jo vuosikymmenten ajan. Jatkossa työturvallisuuden parantaminen edellyttää turvallisuusjohtamisen kehittämistä. Riittävän läpinäkyvää prosessia, joka auttaa johdon ja esimiesten osallistumista, ja tämän näkyväksi tekemistä. Hankkeen aikana pyritään kasvattamaan turvallisuushavaintojen määrää merkittävästi. Induktiivisen päättelyn avulla rakennetaan satamaoperaattorin liiketoimintaan soveltuvia turvallisuuskategorioita ja –luokituksia. Hankkeessa kehitetään turvallisuusjohtamisen käytäntöjä yhteneviksi ja läpinäkyviksi siten, että lopputuloksena syntyy looginen ja toimintaa ohjaava aktiivinen malli, joka syventää turvallisuusajattelua ja toimenpiteitä jatkuvasti hankkeen päätyttyäkin.

Hanke toteutetaan työpajoin yrityksen johdon, keskijohdon, työsuojelutoimikunnan sekä työturvallisuus- ja työterveysvastuuhenkilöiden kesken. Kehittämishankkeessa hyödynnetään työpaikkaonnettomuuksien tutkinnasta kertynyttä tietoa. Lisäksi hyödynnetään tutkimusta hallintajärjestelmäarviointien vaikutuksesta työturvallisuuteen (TUOLATU II). J. Tarkkosen näkemyksiä väitöskirjassa: ”Näin on tehty ennenkin. Tutkimus turvallisuuden ja työhyvinvoinnin kokonaishallintaa estävistä ja vaikeuttavista uskomuksista” hyödynnetään analysoimaan turvallisuuskäytänteiden vaikuttavuutta. Hankkeen toteuttajana toimii Atao Oy.

Hankkeen vastuuhenkilö

Laura Hasko