Työturvallisuus, kuormituksen hallinta, palautuminen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen kaivosteollisuudessa

Hanketiedot

Hankenumero
180009

Hakija
Boliden Kevitsa Mining Oy

Toteuttaja
BPM-Palvelut Oy

Lisätietoja
Johanna Holm
johanna.holm@boliden.com

Toteutusaika
5.9.2018 - 31.1.2020

Työsuojelurahaston päätös
23.10.2018
37 544 euroa

Kokonaiskustannukset
75 088 euroa

Tulokset valmistuneet
26.2.2020

Tiivistelmä

Boliden Kevitsa Mining Oy on Suomen suurin kaivos, joka työllistää yli 400 henkilöä. Lisäksi alueella työskentelee yli 300 aliurakoitsijoiden työntekijää. Hankkeen tavoitteena on parantaa Boliden Kevitsan oman henkilöstön, sekä kaivoksella työskentelevien aliurakoitsijoiden henkilöstön työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Hankkeessa luodaan uudenlainen, yhteistyötä korostava toimintakulttuuri, joka vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja sekä edistää työn sujumista. Tärkeänä osa-alueena hankkeessa on yötyötä tekevien kuormituksen hallinta, palautuminen sekä työn ja perhe-elämän yhteen sovittaminen. Hankkeen päämenetelminä ovat teematyöpajat, sähköiset tiedotusjärjestelmät, etäpalvelut sekä tapahtumat. Lisäksi hankkeesa kehitetään työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen liittyviä toimintaprosesseja ja viestintää. Hankkeen toimenpiteiden odotetaan parantavan työn sujumista ja tuottavuutta sekä vähentävän heikentyneen työkyvyn ja vakuuttamisen kustannuksia. Hanke toimii päänavaajana kaivosteollisuuden työhyvinvoinnin jatkuvassa kehittämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Holm

Tiedote

Boliden++ kehittämishankkeen kohderyhmänä kaikki Kevitsan kaivosalueella työskentelevät.

26.2.2020

Tiivistelmä

Boliden++ hankkeeseen osallistuivat kaikki kaivosalueella työskentelevät Bolidenin omat ja aliurakoitsijoiden henkilöstöryhmät. Tavoitteena oli työhyvinvoinnin ja työkyvyn ja työturvallisuuden, sekä yhteistyön kehittäminen yhtenä kokonaisuutena. Hankkeen johdosta vastasi Bolidenin EHSQ-yksikkö. Käytetyt menetelmät: 1) Henkilöstökyselyn yksilö- ja osastoraportit 2)Terveys ja turvallisuustyöpajat 3)LEAN Safety 6S -malli 4)Sähköinen terveysvalmennus 5) Urakoitsijoiden tilaajavastuuauditoinnit

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana on työhyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä yhteistyön parantaminen Kevitsan kaivosalueella. Asiantuntijaryhmän muodostivat työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja henkilöstövalmennuksen asiantuntijat ( Tapani Tohka, Pertti Kortejärvi, Jarmo Riski, Reijo Jylhä, Sami Jauhojärvi, Tomi Hiltunen, Kimmo Merkkiniemi ). Tapani Tohka BPM-Palvelut Oy:stä vastasi asiantuntijaryhmän työn koordinoinnista Bolidenin EHSQ -yksikön ja hankejohtaja Kaisa Mäkisen kanssa.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on ollut Boliden Kevitsa Mining Oy:n johto, kaikkien osastojen esimiehet ja koko muu henkilöstö sekä kaivosalueella toimivien aliurakointiyritysten johto ja henkilöstö.

Menetelmät

Hankkeessa toteutetut toimenpiteet jakautuivat neljään ryhmään 1) Terveys ja työkyky ( kyselyt ja raportointi, ryhmävalmennus, yksilövalmennus (FirstBeat), sähköinen terveysvalmennus. 2) Työturvallisuus ja yhteistyö ( yhteiset turvallisuus-työpajat, LEAN Safety 6S -soveltaminen ) 3) Tilaajavastuu ja vakuuttaminen (auditoinnit, dokumentaatio, vakuutusten optimointi). Innovatiiviseksi on osoittautunut eri elementtien rinnakkainen toteuttaminen ja yhdistäminen sekä asiantuntijaryhmän koordinointi.

Vaikuttavuus

Hankkeen vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä työkykyongelmien, ja tapaturmien vähenemisenä. Työn kehittäminen ja urakoitsijayhteistyön paraneminen näkyy henkilöstötuottavuuden parantumisena. Hankkeeseen liittyvät, vakuutusyhtiöiden osin rahoittamat osiot jatkuvat kevään 2020 ajan, minkä jälkeen objektiiviset vaikutukset voidaan arvioida.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen tuottamat toimintamallit soveltuvat erityisen hyvin teollisuuden työpaikoille. LEAN Safety 6S malli on osoittautunut hyödylliseksi työn-, ja työturvallisuuden kehittämisessä. Työkirjasta valmistuu hankkeen innoittamana englanninkielinen painos kevään 2020 aikana.

Aineisto

”Kunnolla Talveen” yleisötapahtuma Avaa

BOLIDEN++Yhteistyöllä työhyvinvointia ja tulosta. Kevitsalainen henkilöstölehti. Avaa

Boliden++ kehittämishanke. Loppuraportti. 31.1.2020. Avaa