Työturvallisuusoppiminen immersiivisessä virtuaalitodellisuudessa, Safety Learning in Immersive Virtual Reality – SLIVeR (yhteishanke 210182)

Hanketiedot

Hankenumero
210177

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Maria Tiikkaja
maria.tiikkaja@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2021 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2021
80 000 euroa

Kokonaiskustannukset
139 905 euroa

Tiivistelmä

Työterveyslaitoksen ja Lapin yliopiston yhteishankkeessa kehitetään virtuaalitodellisuuden (VR) työturvallisuuskoulutusten pedagogiikkaa. Hankkeessa kehitetään pedagoginen malli immersiivisessä VR:ssa järjestettäville koulutuksille, vertaillaan VR:ssa osallistavaa ja tarkkailevaa opiskelumenetelmää ja tutkitaan opitun siirtymistä työelämän käytäntöihin. Hanke kehittää valmiuksia toteuttaa vaikuttavia työturvallisuuskoulutuksia täysipainoisesti virtuaalitodellisuuden ominaisuuksia hyödyntäen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Tiikkaja