Työturvallisuuteen vaikuttavien ryhmäilmiöiden tutkiminen etnografisen lähestymistavan avulla

11th International Conference WorkingOnSafety.net, WOS.net, 25.-28.9.2022, Algarve, Portugali

Hanketiedot

Hankenumero
220198

Hakija
Ilkka Asikainen

Toteuttaja
Ilkka Asikainen

Lisätietoja
Ilkka Asikainen
ilkka.asikainen@ttl.fi

Toteutusaika
24.9.2022 - 28.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 708 euroa

Tiivistelmä

Esitys käsittelee etnografisen tutkimusmenetelmän hyödynnettävyyttä turvallisuuden tutkimuksessa. Esityksessä havainnollistetaan lähestymistapaa tukeutuen vahvasti Työsuojelurahaston rahoittaman Turvaa tiimistä! -hankkeen aineistonkeruuseen ja tuloksiin. Operatiivisen työn arjelle sensitiivistä tutkimustapaa on peräänkuulutettu aiemmin ko. konferenssin esityksissä. Inhimillisten tekijöiden ja erityisesti turvallisuuteen vaikuttavien ryhmäilmiöiden tutkimiseksi tarvitaan etnografista otetta

Hankkeen vastuuhenkilö

Ilkka Asikainen