Työurien pituus ja menetetyt työvuodet täyttä- ja osasairauspäivärahaa käyttävillä

2nd International PEROSH Conference on Prolonging Working Life, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), 21–22.9 2022, Oslo, Norja

Hanketiedot

Hankenumero
220228

Hakija
Elli Hartikainen

Toteuttaja
Elli Hartikainen

Lisätietoja
Elli Hartikainen
elli.hartikainen@ttl.fi

Toteutusaika
21.9.2022 - 22.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
500 euroa

Kokonaiskustannukset
835 euroa

Tiivistelmä

Osasairauspäivärahan käytön yhteys työurien kokonaispituuteen on ollut epäselvä. Kvasikokeellinen rekisteritutkimuksemme osoitti toistuvan osasairauspäivärahan käytön täyden sairauspäivärahan käytön sijaan pidentävän työurien pituutta vähentämällä erityisesti työttömänä ja työkyvyttömyyseläkkeellä vietettyä aikaa, sekä lisäämällä osatyökyvyttömyysetuuksien aikaista työskentelyä. Esitetyt tutkimustulokset antavat tärkeää tietoa osatyökyvyttömyysetuuksien käytön potentiaalista pidentää työuria.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elli Hartikainen