Työuupumuksen ennaltaehkäisyn toimintamallin kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
200273

Hakija
Etelä-Savon Koulutus Oy

Toteuttaja
Kuntoboss Oy

Lisätietoja
Sanna Lahti
sanna.lahti@esedu.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
9 486 euroa

Kokonaiskustannukset
18 972 euroa

Tiivistelmä

Menestyäkseen Etelä-Savon Koulutus Oy tarvitsee hyvinvoivan johdon ja henkilöstön. Työnantaja haluaa ennaltaehkäistä henkilöstönsä työuupumuksen syntymistä. Kyse on tavoitteellisesta ja pitkäjänteisestä toiminnasta, joka käynnistetään tämän kehittämishankkeen aikana. Uutuusarvo hankkeessa syntyy, kun työyhteisössä työuupumus tunnustetaan todelliseksi sairaudeksi (työperäiseksi) ja löydetään keinoja työuupumuksen voittamiseen. Työyhteisössä kehitetään jaksamista ja työhyvinvointia yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. Työuupumuksen tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osaksi arjen johtamistoimintaa. Tavoitteena on avoin suhtautuminen työuupumukseen, sillä se on tehokkain tapa ehkäistä työuupumusta. Tavoitteena on myös luoda oppilaitokseen yrityskulttuuri, jossa työuupumuksesta voidaan avoimesti puhua. Pidetään huolta omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Ymmärretään, että työuupumus työntekijän kohdalla voidaan ennaltaehkäistä hyvällä johtamisella ja esimiehen tuella. Työuupumuksen prosessimalli ja työuupumuksen kehittymisen malli toimivat ymmärryksen lisäämisessä. Työterveyshuolto toimimaan työuupumusta aiheuttavissa tekijöissä ennaltaehkäisevästi esimiesten kanssa.

Hanke kohdistuu Etelä-Savon Koulutus Oy:n koko henkilöstöön. Painottuen kuitenkin johtoryhmän jäseniin ja esimiehiin. Hankkeessa lisätään ymmärrystä henkilöstötuottavuuden johtamiseen filosofian tohtori Ossi Auran johdolla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Lahti