Työviihtyvyyden ja -turvallisuuden lisääminen kuumissa sisätöissä

Hanketiedot

Hankenumero
190088

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Sirkka Rissanen
sirkka.rissanen@ttl.fi

Toteutusaika
3.6.2019 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
149 897 euroa

Tiivistelmä

Viime kesä osoitti äärilämpöolojen mahdollisuuden Suomessakin. Ennakoiva ja suunnitelmallinen varautuminen suomalaisilla työpaikoilla on tarpeen työntekijöiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Lyhyiden tai pitkien hellejaksojen vaikutusta sisätyötilojen ilman lämpötilan kohoamiseen ja siitä johtuvaan työntekijöiden kuumakuormittumiseen ei aiemmin ole Suomessa tutkittu. Korkea työskentelylämpötila lisää viihtymättömyyttä, heikentää työmotivaatiota, toimintakykyä ja työn tuottavuutta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuumassa työskentelyn vaikutukset työviihtyvyyteen ja -turvallisuuteen. Tutkimuksessa määritetään kuumakuormittumisen taso, yksilölliset vaikutukset kuumansietoon ja mitkä tekijät työpaikalla vaikuttavat kuumakuormittumiseen. Tavoitteena on löytää henkilökohtaisia ratkaisuja mm. suojainten valinnalla, älyteknologiaa hyödyntäen tai jäähdyttävien järjestelmien avulla. Tutkimus toteutetaan kolmessa suomalaisessa organisaatiossa: 2 pesulassa ja yliopistosairaalassa. Kyselyjen, olosuhde- ja henkilömittauksin kartoitetaan kohdeorganisaation lämpöolot ja työntekijöiden kuumakuormittuminen. Suomalaista älyteknologiaa tuottavan yrityskumppanin kanssa arvioidaan ja sovelletaan älylaitteiden käyttökelpoisuutta kuumakuormittumisen ennakoinnin työkaluna. Tutkimuksen tulosten perusteella ja kehitetyn mallin avulla työntekijöiden kuumakuormittumista ja työn tuottavuuden laskua voidaan torjua paremmin sisätöissä, joissa lämpötila kohoaa ulkoisten olosuhteiden takia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirkka Rissanen