Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen – Esimiesten ja asiantuntijoiden työn selkeyttäminen uuden henkilöstöstrategian mukaiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
200186

Hakija
Mestaritoiminta Oy

Toteuttaja
Masari Oy

Lisätietoja
Nina Silvonen
nina.silvonen@mestaritoiminta.fi

Toteutusaika
23.9.2020 - 31.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2020
15 625 euroa

Kokonaiskustannukset
31 250 euroa

Tiivistelmä

Itsensä johtaminen on johtamisen vaativin laji. Ihmiseltä odotetaan paljon. Täytyy osata tasapainottaa omaa elämää työn ja vapaa-ajan välillä. Hyvä johtaminen ei tuota pelkästään tulosta vaan myös työhyvinvointia. Tätä haemme tämän hankkeen kautta. Hankkeeseen osallistuvat Mestaritoiminta Oy:n avainasemassa olevat esimiehet ja asiantuntijat, joiden tehtävänä on jalkauttaa kehittämishankkeen kautta oivalletut asiat koko henkilöstölle. Organisaatiossamme vaatii yhä selkeämpää, laadukkaampaa ja tahdikkaampaa henkilöstön johtamista.

Hankkeessa yhdistetään tieteellinen innovaatio BrainID® ja MaSari Oy:n tarjoama mentorointi kokonaisvaltaiseksi kokonaisuudeksi, joiden avulla tuetaan ja oivallutetaan osallistujia omaan henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittämiseen. Mittaus itsessään jo motivoi toimimaan kohti henkilökohtaisia ja työyhteisön tavoitteita.

Hankkeessa syntyy uudenlainen toimintamalli koko organisaatiomme itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen kautta. Koemme, että nyt olemme edelläkävijöitä ja uskomme, että hanke antaa organisaatiollemme sekä koko kiinteistöalalle uudenlaisia näkökulmia ja toimintamalleja liittyen ihmisten johtamiseen ja hyvinvoivaan alaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Nina Silvonen