Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen -täydennyskoulutuksen suunnittelu asiakaslähtöisesti ja Dinno-tutkimushankkeen tuloksia hyödyntäen

Hanketiedot

Hankenumero
116154

Hakija
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Toteuttaja
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätietoja
Kaija Loppela
kaija.loppela@seamk.fi

Toteutusaika
2.5.2016 - 30.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
7.4.2016
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
16 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2016

Tiivistelmä

Työelämässä tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja ja johtamista työpaikkojen yhteistoiminnan ja dialogisuuden kehittämiseksi. Nämä toimivat avaimina myös innovatiivisuuteen ja uudistumiseen. Johtaminen kaipaa kehittämistä työntekijöitä arvostavaan, työmotivaatiota tukevaan ja työhyvinvointia lisäävään suuntaan. Dialogisuus johtamisessa ja kehittämisessä ovat keskeisiä avaimia näiden saavuttamisessa. Siksi tarvitaan uudenlaista johtamiskoulutusta, mihin yhdistyy kehittämisosaaminen. Koulutuksessa opitaan uudenlaisia menetelmiä ihmisten, yhteisöjen ja verkostojen voimaantumisen tukemiseksi. Myös dialogisuuden periaatteita ja menetelmiä johtamisessa ja kehittämistyössä opitaan ja sovelletaan käytäntöön. Perehdytään siihen, miten saadaan ihmisten osaaminen ja luovuus käyttöön, miten tuetaan työmotivaatiota ja miten nämä vaikuttavat työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen ja miten sekä työntekijät että työnantaja tästä hyötyvät. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä syksyllä 2016, jolloin käynnistyy maksullinen koulutus: Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen (30 op) Seinäjoen ammattikorkeakoulun sosiaali-ja terveysalan toteuttamana yhteistyössä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa. Koulutuksessa toteutetaan yhteisöllistä, dialogista ja ongelmaperustaista oppimista ja se pitää sisällään lähiopetuspäiviä, itsenäistä työskentelyä, työskentelyä verkossa (moodle) sekä oppimista ryhmässä ja omalla työpaikalla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaija Loppela

Tiedote

Koulutusta dialogiseen johtamiseen

30.9.2016

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) on lokakuussa 2016 käynnistynyt noin vuoden kestävä Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen -täydennyskoulutus.

SeAMK toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen kanssa.

SeAMK sai koulutuksen suunnitteluun tukea Työsuojelurahastolta.

Osaaminen ja luovuus käyttöön

Koulutuksessa perehdytään siihen, miten työntekijöiden osaaminen ja luovuus saadaan käyttöön, miten työmotivaatiota tuetaan ja miten nämä vaikuttavat työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen.

Koulutus pohjautuu Dinno-hankeen tuloksiin. Siinä tutkittiin vuosina 2012–2014 dialogista johtamista innovatiivisuuden tukena. Dinnon päärahoittaja oli Tekes.

Dinnon tulosten mukaan työelämässä tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja ja johtamista työpaikkojen yhteistoiminnan ja dialogisuuden kehittämiseksi. Johtamisen on kyettävä uudistumaan työmotivaatiota tukevaan ja työhyvinvointia lisäävään suuntaan. Siksi tarvitaan myös uudenlaista johtamiskoulutusta.

Oppia työyhteisöihin

Täydennyskoulutusohjelman pääkouluttajat ovat KT Katja Loppela SEAMK:sta sekä HT, dosentti Sirpa Syvänen ja KT Kati Tikkamäki Tampereen yliopistosta.

Kolmenkymmenen opintopisteen laajuisen loulutuksen aloitti 16 opiskelijaa. Heistä suurin osa on Etelä-Pohjanmaa sairaanhoitopiirin esimiehiä ja päälliköitä.

Heidän mukanaan välittyy iso tietomäärä käytännöllisiä menetelmiä, toimintamalleja, toimintatapoja sekä dialogista johtamista ja kehittämistä tukevia työkaluja ja niiden käyttökokemuksia työyhteisöihin.

Lähes jokaisen osallistujan työtehtävissä on juuri meneillään isojen muutosten koordinointi ja johtaminen, joten dialogisen kehittämisen ja johtamisen valmiuksien kehittymisen koetaan tulevan erittäin isoon tarpeeseen oman työn tueksi.

Dinno-hankkeen pohjalta on meneillään myös tuotteistushanke (TSR 116001).

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila