Työyhteisön kriisivalmiuden ja resilienssin vahvistaminen – TYÖRES

Hanketiedot

Hankenumero
230405

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2024 - 30.6.2025

Työsuojelurahaston päätös
10.10.2023
57 000 euroa

Kokonaiskustannukset
89 641 euroa

Tiivistelmä

TYÖRES-hankkeessa tuotetaan kriisinhallinnan ja -johtamisen menetelmiä sote-alan työyhteisöille. Hankkeessa tunnistetaan kriisien tekijöitä, ratkaisuja sekä kasvatetaan työyhteisöjen resilienssiä muutosten hallintaan ja kriiseissä selviämiseen. Tausta-aineistoa on kerätty useissa Tampereen yliopiston ja TAUGO-tutkimuskeskuksen tutkimus- ja arviointihankkeissa. Kertyneen aineiston avulla tuotetaan hankkeen työpajoissa konkreettisia välineitä keskeisiin kriiseissä esiintyviin tilanteisiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pasi-Heikki Rannisto