Työyhteisön reflektiivisyyden ja dialogisuuden merkitys sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten alalla pysymiselle

Hanketiedot

Hankenumero
220278

Hakija
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Pia Keiski
pia.keiski@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
8.11.2022
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
106 970 euroa

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveysalan haasteena on tällä hetkellä ammattilaisten alalla pysyminen. Tässä tutkimuksessa kuvataan suomalaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työyhteisön reflektiivisyydelle ja dialogisuudelle antamia merkityksiä ja muodostetaan tulosten perusteella käsitteellinen malli sekä kehittämisehdotukset alalla pysymisen vahvistamiseksi yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan eri organisaatioiden kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pia Keiski