Työyhteisön sisäisten hyvinvointimentoreiden verkosto

Hanketiedot

Hankenumero
200522

Hakija
Bilot Oyj

Toteuttaja
IhanaElo Oy

Lisätietoja
Heini Karjala
heini.karjala@bilot.fi

Toteutusaika
16.11.2020 - 30.11.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2020
14 413 euroa

Kokonaiskustannukset
28 826 euroa

Tulokset valmistuneet
27.10.2021

Tiivistelmä

Hankkeen kautta vahvistamme työyhteisön osaamispääomaa henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa. Koko organisaatio sitoutetaan mukaan. Toimintamalleja kehittävä työpajatyöskentely tapahtuu erityisesti organisaatiosta valittujen hyvinvointimentoreiden toimesta.

Olemme tunnistaneet jaksamisen haasteet ja haluamme tuoda uudenlaista tukea ja rakennetta tukemaan hyvinvointia työyhteisössämme. Odotamme hankkeen tuovan työkaluja ja uudenlaista osaamista myös yksilötasolle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heini Karjala

Tiedote

Bilot Wellness Mentor -verkosto vahvistaa hyvinvointia kansainvälisessä asiantuntijaorganisaatiossa

27.10.2021

Tiivistelmä

Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ovat edellytys työyhteisöjen onnistumiselle. Hankkeen pohjalta rakennettava hyvinvointimentoreiden koulutusohjelma luo edellytykset tarvittavan osaamispääoman ja työvälineiden kokoamiselle. Koulutusohjelmassa huomioidaan jatkossakin joustavasti jokaisen organisaation omat keskeiset tarpeet. Koulutuksen toteutus työpajoina antaa mahdollisuuden kehittyä ja kehittää yhdessä.

Lähtökohdat

Tärkeimmät tavoitteet hankkeelle ja laajemmalle hyvinvointia tukevalle verkostolle ovat hyvinvoinnin vahvistaminen työyhteisössä, keskustelun lisääminen hyvinvoinnin ympärille, yksilöiden vastuunottaminen omasta jaksamisesta ja reagointi ajoissa. Hyvinvointimentoreiden verkoston rakentajina toimivat IhanaElo Oy:n Alisa Yli-Villamo ja Terhi Kolari. Kehitystyö toteutettiin työpajoina. Tutkimustaustana toimivat mm. positiivinen psykologia, psykologiset perustarpeet ja tunnejohtaminen.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä on koko organisaatio. HR osallistuu tiiviisti hankkeen suunnitteluun, seurantaan ja kehitettyjen toimintamallien käyttöönoton varmistamiseen. Työyhteisön sisäisten hyvinvointimentoreiden verkostoon valittiin organisaatiosta 15 henkilöä. He toimivat kattavasti erilaisissa tehtävissä, eri liiketoiminta-alueilla ja eri maantieteellisissä yksiköissä.

Menetelmät

Yhdessä ja yksilöinä koottu tieto, taito ja kokemus toimivat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tutustumisen runkona. Yhteisillä työpajoilla on ollut keskeinen rooli haastaa, oivalluttaa ja kehittää juuri ryhmälle ja työyhteisölle parhaat tavat tukea henkilöstöä. Osallistujat ovat kokeilleet menetelmiä ja työkaluja, joiden pohjalta on valittu ja kehitetty yhdessä työyhteisöä parhaiten tukevat toimintamallit.

Vaikuttavuus

Sisäinen hyvinvointimentoreiden verkosto jatkaa sitoutuneesti toimintaansa hankkeen päätyttyä. Vaikuttavuutta seurataan hyvinvoinnin pulssimittarilla säännöllisesti. Hanke toteutettiin koronapandemian aikana. Tästä huolimatta hyvinvoinnin pulssimittari on parantunut.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työyhteisön sisäinen osaaminen työhyvinvoinnin edistäjänä vahvistui. Ymmärsimme, että jokaisen työntekijän hyvinvoinnilla, perustarpeiden täyttymisellä ja aidolla kohtaamisella on merkittävä vaikutus niin yksilön kuin koko työyhteisön onnistumiselle. Hankkeen aikana koottu työkalupakki, työpajoissa käsitellyt aiheet ja kerätyt kokemukset luovat rungon, jota voidaan hyödyntää jokaisella työpaikalla. Hyvinvointimentoreiden verkosto toimii myös kansainvälisessä organisaatiossa yli rajojen.

Aineisto

Heini Karjala, Bilot Oyj, Alisa Yli-Villamo, IhanaElo Oy. Työyhteisön sisäisten hyvinvointimentoreiden verkosto. Loppuraportti. 2021. Avaa

Bilot Wellness Mentors Final Reporting Summary TSR #200522 Avaa