Työyhteisön sisäisten hyvinvointimentoreiden verkosto

Hanketiedot

Hankenumero
200343

Hakija
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr

Toteuttaja
IhanaElo Oy

Lisätietoja
SARI ENKKELÄ
sari.enkkela@hdl.fi

Toteutusaika
14.9.2020 - 31.10.2021

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
14 425 euroa

Kokonaiskustannukset
28 850 euroa

Tulokset valmistuneet
11.10.2021

Tiivistelmä

Hankkeen kautta vahvistamme työyhteisön osaamispääomaa henkilöstön hyvinvoinnin tukemisessa. Koko organisaatio sitoutetaan mukaan, mutta toimintamalleja kehittävä työpajatyöskentely tapahtuu erityisesti organisaatiosta valittujen hyvinvointimentoreiden toimesta. Jaksamisen haasteet ovat merkittävät. Tarvitsemme vahvempaa rakennetta ja toimintamalleja hyvinvoinnin jatkuvaan tukemiseen työarjessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

SARI ENKKELÄ

Tiedote

Hyvinvointimentorit tuovat voimaa arkeen ja jokaiseen kohtaamiseen

11.10.2021

Tiivistelmä

Hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ovat edellytys työyhteisöjen onnistumiselle. Hankkeen pohjalta rakennettava hyvinvointimentoreiden koulutusohjelma luo edellytykset tarvittavan osaamispääoman ja työvälineiden kokoamiselle. Koulutusohjelmassa huomioidaan jatkossakin joustavasti jokaisen organisaation omat keskeiset tarpeet. Koulutuksen toteutus työpajoina antaa mahdollisuuden kehittyä ja kehittää yhdessä.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana oli halu vahvistaa osaamispääomaa sisäisesti, jotta olisi keinoja kohdata jaksamisen haasteet arjessa ja tukea henkilöstön hyvinvointia ja työkykyisyyttä entistä enemmän myös ennaltaehkäisevästi. Hankkeen kautta syntyvien toimintamallien uskottiin tukevan myös henkilöstön pysyvyyttä ja vahvistavan hyvinvoinnin roolia kulttuurin ytimessä. Hyvinvointimentoreiden verkoston rakentajina toimivat IhanaElo Oy:n Alisa Yli-Villamo ja Terhi Kolari. Kehitystyö toteutettiin työpajoina.

Kohderyhmät

Hanke on kattanut koko Helsingin Diakonissalaitoksen henkilöstön. Hyvinvointimentorit edustavat eri toimialoja, maantieteellisiä alueita ja tehtäviä.

Menetelmät

Yhdessä ja yksilöinä koottu tieto, taito ja kokemus toimivat kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tutustumisen runkona. Yhteisillä työpajoilla on ollut keskeinen rooli haastaa, oivalluttaa ja kehittää juuri ryhmälle ja työyhteisölle parhaat tavat tukea henkilöstöä. Osallistujat ovat kokeilleet menetelmiä ja työkaluja, joiden pohjalta on valittu ja kehitetty yhdessä työyhteisöä parhaiten tukevat toimintamallit.

Vaikuttavuus

Sisäisellä hyvinvointimentoriverkostolla vahvistetaan pitkäjänteistä työtä henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseksi. Hanke toteutettiin koronapandemian aikana. Tästä huolimatta Kokonaishyvinvointi-indeksi säilyi tavoitetasolla ja sairauspoissaolojen määrä laski viimeisen vuoden aikana.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työyhteisön sisäinen osaaminen työhyvinvoinnin edistäjänä vahvistui. Ymmärsimme vielä selvemmin, että jokaisen työntekijän hyvinvoinnilla, perustarpeiden täyttymisellä ja aidolla kohtaamisella on merkittävä vaikutus niin yksilön kuin koko työyhteisön onnistumiselle. Hankkeen aikana koottu työkalupakki, työpajoissa käsitellyt aiheet ja kerätyt kokemukset luovat rungon, jota voidaan hyödyntää jokaisella työpaikalla.

Aineisto

Jenni Toivonen, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr. Alisa Yli-Villamo, IhanaElo Oy. Työyhteisön sisäisten hyvinvointimentoreiden verkosto. Loppuraportti. 2021. Avaa

HDL hyvinvointimentoreiden hankkeen yhteenveto TSR #200343 Avaa