Työyhteisön sosiaalisen resilienssin tukeminen kriisitilanteen jälkeen

Hanketiedot

Hankenumero
180230

Hakija
Krisse Lipponen

Toteuttaja
Krisse Lipponen

Lisätietoja
Krisse Lipponen
krisse.lipponen@taitoba.fi

Toteutusaika
18.7.2019 - 31.7.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
3 015 euroa

Tulokset valmistuneet
25.10.2019

Tiivistelmä

TOTTI rakentuu sosiaalisen resilienssin käsitteen ja tutkimustiedon sekä ratkaisukeskeisen menetelmän varaan. Resilienssi eli selviämiskyky on käsite, joka suomen kielestä puuttuu: kun saamme sille sanan, nousee se huomion kohteeksi. Resilienssiprosessia arvioidaan toimijuuden näkökulmasta eli kiinnostus suuntautuu rakentaviin valintoihin toimia vaikean tilanteen jälkeen.
TOTTI on uusi työskentelytapa ja -malli työterveyshuolloille, työnohjaajille, työsuojeluvaltuutetuille traumaattisten tilanteiden jälkeiseen työskentelyyn. Hankkeessa koulutetaan TOTTI-ohjaajia v 2018-2020 eri puolille Suomea. TOTTI-ohjaajien verkosto sparraa menetelmään keskenään suljetulla sosiaalisen median alustalla. Kokonaisuus pyritään arvioimaan 2020 opinnäyteen tekijöitä hyödyntäen.

Ratkaisukeskeisesti TOTIssa lähdetään hakemaan ja tukemaan yhteisön omia olemassa olevia selviämisen keinoja, tarkentamaan niitä ja tukemaan yhteisöä toimimaan hyödyllisellä tavalla. Tutkimusten mukaan ratkaisukeskeinen työskentely auttaa selviämään stressin ja sen aiheuttamien reaktioiden kanssa, vahvistaa emotionaalista selviämistä sekä ongelmanratkaisukykyä.

Sosiaalinen resilinessi on aivan uusi käsite sekä työpsykologiassa että työhyvinvointityössä. Psyykkiselle työsuojelulle ja työhyvinvointityölle se tuo uusia toimintamalleja ja teoriapohjaa työskentelylle ja mahdollistaa näin laadullisesti uudenlaista toimintaa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Krisse Lipponen

Tiedote

Työyhteisön tukikeskustelu kriisin jälkeen - ryhmän resilienssin tukeminen

25.10.2019

Tiivistelmä

Positiivisen psykologian maailmankongressissa Melbournessa esittelin posterilla TOTTI-menetelmän (Työelämän ammatillinen tukikeskustelu) teoreettisen pohjan ja mallin käytännön toiminnan. TOTTI-keskustelun metodi herätti kiinnostusta. Tarkka rajaus juuri tiettyyn tilanteeseen ja siitä selviämiseen oli uutta kuulijoille. Yleinen työhyvinvointityö resilienssin pohjalta on tuttua, kriisin jälkeiseen tilanteeseen ryhmän resilienssin kehittäminen ei ole suomalaisessa työelämässä käytössä, eikä maailmallakaan. Huomio keskittyy yksilön resilinesiiin sekä käytäynnön auttamis- ja ohjaustyössä että tutkimuksessa.

Tausta

TOTTI on syntynyt positiivisen psykologian aktiivisesta seuraamisesta ja käytännön työssä ilmenneestä tarpeesta. Maailmankongressi on ainutlaatuinen ikkuna alan kehittykseen, oma näkemys ja ymmärrys kentästä kehittyy näissä kongresseissa aina. Kattaus viimeaikaisista tieteellisistä tuloksista on hyvä, tämäkin kongressi vastasi odotuksia. Kongressin anti välittyy suoraan opiskelijoilleni TOTTI-koulutusten lisäksi positiivisen psykologian-, työnohjaajien- ja valmentajien koulutuuksissa.

Aineisto

Posteri esitteli lyhyesti TOTTI-menetelmän teoreettisen taustan (sosaalinen resilienssi, työntekijäresilienssi) ja sen käytännön sovelluksen (ratkaisukeskeiseen menetelmään perustava valmennuskeskustelu). Menetelmä on pilottivaiheessa, koulutuksia menetelmän ohjaajille on ollut muutama ja kokemuksia kerätään mallin jatkokehittämiseen. Seuranta menetelmän tuloksellisuudesta on tarkoitus aloittaa keväällä 2020.

Tulokset ja johtopäätökset

Menetelmä tuntuu hyvin lupaavalta suhteessa kansainväliseen tarjontaankin, kokemuksia sen toiminnasta arjessa suomalaisilla työpaikoilla täytyy kartoittaa vielä. Seuranta TOTTI-keskustelujen vetäjien ja loppukäyttäjien osalta menetelmän toimivuudesta on olennaista. Tämä vaihe menetelmän kehittämisessä alkaa keväällä 2020.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Menetelmä poikkeaa sekä Suomessa että maailmalla käytössä olevista menetelmistä tarkan rajauksensa ja selkeän prosesinsa takia. Selkeitä positiivisen psykologian tutkimustulosten käytännönsovelluksia on itseasiassa vähän. Käytännön ohjaustyöntekijät ja tutkijat ovat kaukana toisistaan. Tässä kohden TOTTI on poikkeus valtavirrasta.
Kokemukset menetelmän käytöstä ovat lupaavia, mutta seurantaa on syytä tehdä lisää, ja kehittää mallia tämän pohjalta.

Aineisto

abstrakti Avaa