Työyhteisön vuorovaikutuspelin prototyypin tuottaminen yhteiskehittelynä

Hanketiedot

Hankenumero
113395

Hakija
ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry

Toteuttaja
ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry

Lisätietoja
Elina Melgin
elina.melgin@procom.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 1.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
18.12.2013
1 750 euroa

Kokonaiskustannukset
3 500 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2014

Tiivistelmä

Tutkimusyhtiö Gartner(http://www.gartner.com/technology/ research/gamification/) on ennustanut, että vuoteen 2014 mennessä 70 % maailman suuryrityksistä käyttää pelillistämistä osana toimintaansa. ProCom haluaa olla edelläkävijä oman erikoisalueensa, yhteisöviestinnän, parantamisessa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa työyhteisöjen vuorovaikutus- ja viestintätaitoja luomalla työyhteisöjä varten mobiili vuorovaikutuspeli (demoversio). Pelin suunnittelu- ja toteutus tapahtuu joukkoistamisen voimalla. Kyseessä on tuotekehittely, jossa suunnitelmia ja toteutusta tarkennetaan sitä mukaa, kun pelihankkeeseen osallistuvat kehittäjät eli ProComin verkoston vapaaehtoiset viestintäalan jäsenet sekä pelialan opiskelijat oppivat tuntemaan etukäteen tuntemattomia tekijöitä ja muuttujia. Menetelmä perustuu ennakkoluulottomaan joukkoälyyn, jonka vastakohtana voidaan pitää tukeutumista rajattuun asiantuntijuuteen. Teknologisesta kehittämisestä vastaa alan oppilaitos Tampereen yliopiston Demola ja ProComin projektikoordinoinnista Pauliina Perttuli.

Hankkeella etsitään vastauksia esimerkiksi seuraaviin työyhteisöjen viihtyvyyttä ja tehokkuutta koskeviin seikkoihin: miten työntekijöitä voitaisiin paremmin sitouttaa ja motivoida? Miten uuden teknologian välineet taipuisivat paremmin työkaluiksi tiedonvälitykseen ja vuorovaikutukseen? Voisiko peli edistää tiedonkeruuta, sen jakamista, yhdessä oppimista ja yhdessä tekemistä?

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Melgin

Tiedote

Mobiilipeli parantaa työyhteisön viestintää

1.8.2014

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on kehittänyt yhdessä
Tampereen Demolan ja kumppaniverkostonsa kanssa mobiilipelin demon.
Sen avulla halutaan edistää eri maissa työskentelevien
projektiryhmien välistä vuorovaikutusta.

Demo on lanseerattu Helsingissä ja sille haetaan nyt
jatkokehityskumppaneita. Pelidemon testaajana on toiminut
rakennusyhtiö Skanska. Skanskassa on aiemmin kehitetty esimerkiksi
riskienhallintaan liittyvä lautapeli.

Gift of Gab (”Puhelahja”) -niminen mobiilipeli on suunnattu
yrityksille ja organisaatioille, joissa projektityöntekijät eivät
välttämättä näe toisiaan päivittäin. Kasvokkainen vuorovaikutus jää
näin ollen  vähäiseksi. Peli auttaa tiimiläisiä saamaan
henkilökohtaisen kontaktin toisiinsa, jolloin myös viestintä,
työnteko ja työn tuottavuus paranevat.

Tulevaisuuden trendi

Pelillisyyden logiikan hyödyntäminen on yksi viestinnän
tulevaisuuden trendeistä. Suomessa on hyvät valmiudet kehittää
vuorovaikutusta edistäviä pelejä työelämään kansainvälisille
markkinoille, uskovat pelin kehittäjät.  Demossa hyödynnetään
tekstin ja kuvan ennakkoluulotonta yhdistämistä, mikä vie
intuitiiviselle tasolle tuoden luovuutta ja hauskanpitoa
vuorovaikutukseen.

Skanskassa kokemukset pelistä ovat olleet rohkaisevia. Pelin
testaajat keksivät heti mobiilipelin potentiaalin
yritysviestintään. Peli ruokki rentoa tunnelmaa ja toi
kanssakäymiseen hauskuutta. Pelin suunnitteluun osallistui paljon
ihmisiä eri tahoilta.

Tutkimusyhtiö Gardner on ennustanut, että vuoteen 2014 mennessä
70 prosenttia maailman suuryrityksistä käyttää pelillistämistä
osana toimintaansa.

Demolan opiskelijoiden projektina syntynyt Gift of Gab valittiin
Demolan kevään kolmen parhaan työn joukkoon sekä myös yleisön
suosikiksi Uusi Tehdas -tapahtumassa Tampereella 27.5.2014.
Vuorovaikutusta edistävä mobiilipelidemo syntyi osaksi Työelämä
2020 –hanketta. Työsuojelurahasto on tukenut hanketta.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Tiedote 12.06.2014: Vuorovaikutusta edistävä mobiilipelidemo syntyi osaksi Työelämä 2020 -hanketta. http://procom.fi/vuorovaikutusta-edistava-mobiilipelidemo-syntyi-osaksi-tyoelama-2020-hanketta

Gift of Gab (”Puhelahjat”) -mobiilipelin esittelyvideoita on katsottavissa osoitteessa: www.dreambroker.com/channel/gp0jzy78. https://www.dreambroker.com/channel/gp0jzy78/