Työyhteisötaidot kuuluvat kaikille. Yhteistyön, vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen e-oppaat kaikkien ulottuville edullisesti

Hanketiedot

Hankenumero
115007

Hakija
Minna Rasila

Toteuttaja
Minna Rasila

Lisätietoja
Minna Rasila
minna.rasila@heuristica.fi

Toteutusaika
1.2.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
9.2.2015
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Nykytyöelämässä tarvitaan substanssiosaamisen lisäksi vahvoja yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamisen taitoja, joita voidaan kuvata myös nimellä työyhteisötaidot. Näitä taitoja kehitetään hyvin vähän koulu- ja opiskeluaikana. Työelämässä kehittämisen mahdollisuus on kustannussyistä yleensä vain esimiehillä ja muilla ns. avainhenkilöillä.

Tässä hankkeessa tehdään 10 käytännönläheistä e-opasta, joiden avulla jokainen voi parantaa työyhteisötaitojaan ja siten sekä oman työnsä tuloksellisuutta että omaa työhyvinvointiaan. Oppaat tehdään vain e-kirjoina, jolloin niiden hinta jää sellaiseksi, että itsensä ja työelämänsä kehittäminen on riippumatonta työnantajan siihen antamasta tuesta.

Oppaat sopivat itseopiskeluun, tiimin kehitystyön katalysaattoriksi, opintopiirien tueksi, osaksi esimiehen työkalupakkia tai käytettäväksi erilaisissa koulutuksissa ja valmennuksissa.

Oppaat sisältävät:
– tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa
– harjoituksia, jotka haastavat pohtimaan omien ajattelu- ja toimintatapojen toimivuutta itsensä ja työyhteisön kannalta
– käytännössä testattuja menetelmiä ja konkreettisia ehdotuksia niiden soveltamisesta omaan työhön
– toimintasuunnitelman, joka toimii myös mallina oman ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä
– ideoita yhteiseen pohdintaan ja kehittämisen kohteiksi tiimeissä ja työryhmissä

Oppaat kustantaa Heuristica Oy. Jatkosuunnitelmissa on opettajan tukimateriaali oppilaitoksia varten ja oppaiden kääntäminen englanniksi

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Rasila

Tiedote

Uusi verkkoaineisto tuo työyhteisötaidot kaikkien ulottuville

31.12.2015

Työyhteisötaitoja tarvitsevat nykypäivänä kaikki, eivät vain esimiehet. Valmentaja Minna Rasila on luonut suomalaisiin tarpeisiin verkkomateriaalia, jonka avulla työyhteisötaitoja voi kehittää joustavasti ja edullisesti – missä tahansa ja kuka tahansa.

Tänä päivänätyöelämässä tarvitaan asiaosaamisen lisäksi vahvoja yhteistyön, vaikuttamisen ja itsensä johtamisen taitoja eli työyhteisötaitoja. Silti näitä taitoja kehitetään hyvin vähän opiskeluaikana, työelämässä kehittämisen mahdollisuus taas jää kustannussyistä usein vain esimiehille ja muille ns. avainhenkilöille.

– Vaikka ajatusta työntekijöistä organisaation tärkeimpänä voimavarana esitetään laajasti, konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia keinoja esitetään harvoin, sanoo toimitusjohtaja Minna Rasila työelämävalmennukseen keskittyvästä Heuristica Oy:stä.

Puutetta paikkaamaan Rasila on Työsuojelurahaston stipendin tukemana luonut edullisia, osin ilmaisia, verkkokursseja ja e-oppaita.

– Verkkokurssien avulla kuka tahansa, myös työelämän ulkopuolella oleva, voi pientä korvausta vastaan perehtyä omien työyhteisötaitojensa kehittämiseen ja jakaa näkökulmia muiden henkilöiden kanssa, Rasila sanoo.

Lisäksi Rasilan kehittämät verkkokurssit mahdollistavat ison, toisilleen ennestään tuntemattoman joukon virtuaalikeskustelut. 

Tietoa ja ideoita suoraan käytäntöön

Heuristica Oy:n kustantamat oppaat ja verkkokurssit sisältävät tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa. Mukana on harjoituksia ja ideoita, jotka haastavat pohtimaan omien ajattelu- ja toimintatapojen toimivuutta itsensä ja työyhteisön kannalta.

Tarjolla on myös käytännössä testattuja menetelmiä ja konkreettisia ehdotuksia niiden soveltamisesta omaan työhön.

Materiaalit on suunniteltu niin, että niitä voidaan käyttää kustannustehokkaasti, monipuolisesti ja laajasti. Työpaikoilla niitä voidaan hyödyntää joko keskitetyillä valmennusjärjestelyillä tai tarjoamalla verkkokursseja henkilöstölle yksilölliseen opiskeluun.

– Verkkomateriaali voidaan jakaa käyttöön esimerkiksi intranetin kautta itseohjautuvasta opiskelusta pitäville. Opiskelua ja kehittämistä voidaan myös tukea eri tasoisilla valmennus- ja tukitoimilla, kuten lähivalmennuksella tai opintopiireillä, Rasila kertoo.

Mobiilisuus tuo tehoa opiskeluun

Erityisesti opiskelijoiden ja yksityishenkilöiden käyttöön on julkaistu myös viisi miniopasta, jotka ovat ilmaisia. 

Kaikkia verkkomateriaaleja voi käyttää myös mobiililaitteilla, joten opiskelu onnistuu myös pieninä oppituokioina vaikkapa työmatkalla tai työn lomassa “välipalana”. 

– Näin itsenäinen opiskelu ei vie työaikaa vaan päinvastoin lisää tehokkuutta työn monipuolistajana, Rasila sanoo.

Oppaita julkaistaan lisää vuoden 2019 aikana.

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Verkkokurssien julkaisutiedot ja myyntikanava: www.tyyt.fi. http://www.tyyt.fi

Verkkokurssit: Hyvä ryhmä, toimiva tiimi, Aikavarkaat kuriin, Muutos – haaste ja mahdollisuus, Energiaa arkeen, Motivaatio, työn ilo ja into, Ihana, kamala palaute.

Minioppaat: heuristica.fi/materiaalit/ Nosta kuuntelemisen tasoa, Millainen on hyvä ryhmä, Energian peruspilarit, Miten suhtaudun muutokseen, Tiedon tuottaminen yhdessä. http://heuristica.fi/materiaalit