Työympäristöhanke: Ilmanpuhdistinlaitteiden vaikutukset työperäisen altistumisen hallinnassa Työympä

Hanketiedot

Hankenumero
115067

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto

Lisätietoja
Taina Vimpari
taina.vimpari@uta.fi

Toteutusaika
27.2.2015 - 14.1.2016

Työsuojelurahaston päätös
3.3.2015
31 494 euroa

Kokonaiskustannukset
62 988 euroa

Tulokset valmistuneet
14.1.2016

Tiivistelmä

Laboratorio- ja tutkimustyöskentelyssä altistutaan yleisesti erilaisille työperäisille epäpuhtauksille, kuten pölyille, pienhiukkasille, mikrobeille sekä kemiallisille tekijöille. Altistumista voi tapahtua myös perinteisissä toimisto- ja oppimisympäristöissä esimerkkisi rakennuksien kosteusvaurioiden tai muiden epäpuhtauslähteiden vuoksi.

Tilakohtaisten ilmapuhdistuslaitteiden käyttö työtilojen ilman laadun parantamisessa on viime vuosina yleistynyt. Puhdistuslaitteiden toimivuudesta, tehokkuudesta ja niiden soveltuvuudesta erilaisten altisteiden ja epäpuhtauksien hallintaan on kuitenkin vähän jäsenneltyä tietoa saatavissa.

Altistumisen vähentämiseen tähtäävän tila- ja prosessisuunnittelun, tehokkaan ilmanvaihdon, kohdepoisto- ja kotelointiratkaisujen ja vähän epäpuhtauksia muodostavien työmenetelmien lisäksi soveltuvilla tilakohtaisilla ilmanpuhdistinratkaisuilla voidaan vähentää epäpuhtauksille altistumisen riskiä ja ylläpitää tilan käytettävyyttä normaalin toiminnan ja rakenteiden muutos- ja korjaustöiden aikana.

Hankkeen keskeisenä tarkoituksena on tuottaa yleisesti sovellettavaa tietoa eri ilmanpuhdistuslaitteiden valintakriteereistä, laitteiden puhdistusvaikutuksista sekä erikoislaboratoriotilojen suunnittelua ja toteutusta tukevaa tietoa työperäisten epäpuhtauksien hallintakeinoista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taina Vimpari