Ulkonäön avulla luotava luottamus suomalaisessa työlämässä

Hanketiedot

Hankenumero
200003

Hakija
Erica Åberg

Toteuttaja
Erica Åberg

Lisätietoja
Erica Åberg
ermaab@utu.fi

Toteutusaika
10.6.2020 - 31.10.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
690 euroa

Kokonaiskustannukset
864 euroa

Tiivistelmä

Haen matka-apurahaa osallistuakseni Nordic Working Life- konferenssiin 10.-12.06.2020 Aalborgissa, Tanskassa. Konferenssissa esittelen tutkimustamme, joka käsittelee 12 puolistrukturoidun ryhmähaastattelun ja 47 haastateltavan kautta sitä, miten eri ammattialojen edustajat suhtautuvat sekä omaan ulkonäköönsä että millaiseksi he määrittelevät omalle ammatilleen soveliaan ulkonäön suomalaisessa työelämässä. Tarkastelemamme ammatit eivät ole ammatteja, joihin perinteisesti liitetään ulkonäkövaatimuksia, vaan haastateltavamme edustavat ihan ”tavallisia” työpaikkoja, joilla ei välttämättä ajatella olevan ulkonäkökoodistoa tai välttämättä edes työasua.

Tutkimuksemme tuottaa lisää tietoa siitä, millaisia käsityksiä ulkonäöstä esimerkiksi sairaanhoitajilla, yliopisto-opettajilla ja tutkijoilla, autokauppiailla, ravintolatyöntekijöillä ja juristeilla on, ja kuinka ulkonäön avulla on mahdollista luoda ammatillista luottamusta ihmisten välillä. Aineistomme avulla pystymme myös tunnistamaan työelämässä vaikuttavia alakohtaisia, usein tiedostamattomia, ulkonäkönormeja ja tarkastelemaan kriittisesti työelämässä mahdollisesti vallitsevaa ulkonäköperustaista eriarvoisuutta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Erica Åberg