Unettomuuden arviointi ja hoito työterveyshuollossa

Hanketiedot

Hankenumero
110361

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Christer Hublin
christer.hublin@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 1.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
13.10.2010
14 000 euroa

Kokonaiskustannukset
28 932 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2011

Tiivistelmä

Työterveyslaitoksen ja YLEn työterveyshuollon yhteistyönä on 2008 aloitettu TSR:n tukema hanke, jossa tarkoituksena on luoda työterveyshuoltoon sopiva pitkäkestoisen unettomuuden arviointi- ja hoitomalli sekä tutkia unettomuuden lääkkeettömän hoidon vaikuttavuutta. Unettomuuden hoitona on käytetty kognitiivis-behavioraalista ryhmähoitoa, joka on pitkäkestoisen unettomuuden ensisijainen hoitokeino. Kuitenkin näiden menetelmien hallinta ja käyttö on perusterveydenhuollossa on kuitenkin nykyisin vähäistä.

Kehittämishanke loppui 2009 ja tutkimusaineiston keruu loppuu 2010 lopussa, johon saakka on hankerahoitusta. Alustavia tuloksia on päivätyötä tekevien ryhmistä (n = 33). Merkittävä korjaantuminen (myös tilastollisesti) on saatu mm. nukahtamisviiveessä, nukkumistehokkuudessa, unen kestossa sekä sen virkistävyydessä. Aineistosta on tarkoitus laatia kansainvälisiin lehtiin lähetettäviä tutkimusartikkeleita.

Hankkeen kokemusten perusteella on pidetty kursseja työterveyshuollon ammattilaisille ja niiden palaute on ollut hyvä. Alusta saakka yhtenä tavoitteena on tuottaa käytännön opas oheismateriaaleineen laajempaan käyttöön työterveyshuolloissa (ensisijaisesti työterveyslääkäreille ja työterveyshoitajille), jotta nykyresursseilla lisäperehtymisen kautta olisi saavutettavissa mahdollisimman suuri vaikuttavuus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Christer Hublin

Tiedote

Unettomuuden lääkkeettömästä ryhmähoidosta opaskirja

1.12.2011

Työterveyslaitos on julkaissut opaskirjan pitkäkestoisen
unettomuuden lääkkeettömästä ryhmähoidosta. Opas on
tarkoitettu ensisijaisesti työterveyslääkäreille ja –hoitajille,
mutta malli on sovellettavissa muihinkin terveydenhuollon
yksiköihin ja soveltuu myös yksilöhoitoon.

 

Työsuojelurahasto tuki oppaan kirjoittamista koulutus- ja
tiedotusmäärärahalla.

 

Oppaan
Työikäisten unettomuuden hoito ovat toimittaneet
Työterveyslaitoksen erikoispsykologi
Heli Järnefelt ja ylilääkäri
Christer Hublin.

 

Oppaan sisältö perustuu Työsuojelurahaston tukemaan tutkimus- ja
kehityshankkeeseen (108332), jossa Työterveyslaitos ja Yleisradion
työterveyshuolto loivat työterveyshuoltoon sopivan pitkäaikaisen
unettomuuden arviointi- ja hoitomallin ja tutkivat unettomuuden
lääkkeettömän ryhmähoidon vaikuttavuutta.

 

Unettomuusoireita on kolmasosalla suomalaisista työikäisistä, ja
vajaalla kymmenesosalla on pitkäkestoinen unettomuushäiriö.
Erityisesti pitkäaikaisessa unettomuudessa lääkehoito ennemminkin
vaikeuttaa kuin helpottaa kokonaistilannetta.

 

Unen huoltoa kognitiivis-behavioraalisesti

 

Hoito koostuu kuudesta ryhmätapaamisesta, joihin malli
antaa sisällön.

 

Hoito alkaa psykoedukaatiolla ja unen huollolla. Tietoa annetaan
unesta ja unta vaarantavista elämäntavoista sekä määritellään
yksilölliset tavoitteet niiden korjaamiseksi.

 

Behavioraalisin menetelmin rauhoitetaan sänky vain nukkumista
varten. Unirytmiä säännöllistetään: joka aamu kannattaa herätä ja
nousta sängystä suunnilleen samaan aikaan – vapaapäivinäkin.

 

Kognitiivisin menetelmin etsitään vaihtoehtoisia tapoja käsitellä
uneen liittyviä huolia ja muuta ajatusten ylivireyttä.
Rauhoittuakseen voi käyttää apuna esimerkiksi huolihetkeä, jossa
kaikki mieltä vaivaavat huolet kirjoitetaan ja pyritään löytämään
niille ratkaisuja tai muita keinoja selviytyä niiden kanssa.

 

Kun huolet on käsitelty päivällä, ne vaivaavat mieltä vähemmän
nukkumaan mennessä tai yöllä herätessä.

 

Ehkäisyä työn kehittämisestä

 

Unettomuuden kognitiivis-behavioraalisen hoidon mallia on
kehitetty kansainvälisesti 1980-luvulta lähtien. Suomessa
hoitomuotoon perehtyneitä psykologeja tai psykoterapeutteja on
ollut tarvetta vastaamattomasti.

 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu 2000-luvulla näyttöä siitä,
että hoitoa voivat antaa suhteellisen lyhyen koulutuksen jälkeen
sairaanhoitajat.

 

Kun lääkkeettömän hoidon mallia saadaan viedyksi esimerkiksi
työterveyshuoltoon, hoitomuoto saavuttaa yhä useamman unettomuutta
potevan.

 

Opaskirja kuvaa myös ensimmäistä kertaa epäsäännöllistä työaikaa
tekevien unettomuuden lääkkeettömän hoidon periaatteet. Lisäksi
kirja kertoo, miten unettomuutta voidaan ehkäistä työtä
kehittämällä.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Heli Järnefelt ja Christer Hublin (toim.). 2012. Työikäisten unettomuuden hoito. Helsinki: Työterveyslaitos. 181 s., nid. ISBN 978-952-261-188-8. Myynti: www.ttl.fi/verkkokauppa. http://www.ttl.fi/verkkokauppa Avaa

Työterveyslaitoksen tiedote 24.10.2012: Apua unettomuuteen lääkkeettömällä ryhmähoidolla. http://www.ttl.fi/fi/tiedotteet/Sivut/tiedote67_2012.aspx

TSR-kanava (23.9.2011)Multimediaohjelma Hyvää yötä! ja radio-ohjelma En vaan saa unta.Molempien ohjelmien toimittajana on Pirkko Peippo. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/16251 Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Avaa

Avaa