Uniikki aivotutkimusta hyödyntävä tiimicoachingprosessi

Hanketiedot

Hankenumero
115213

Hakija
Kone Oyj

Toteuttaja
Kone Oyj

Lisätietoja
Tuulia Saario
tuulia.saario@kone.com

Toteutusaika
28.4.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.4.2015
12 850 euroa

Kokonaiskustannukset
12 850 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeella kehitetään ja tuetaan Chief Design Engineer roolissa eli pääsuunnittelijana, työskentelevien asiantuntijoiden itsensä johtamisen osaamista ja siten heidän työhyvinvointiaaan. Pääsuunnitelijat työskentelevät matriisiympäristössä, jossa osapuolina ovat eri projektien projektipäälliköt, muut globaalin tuotekehitysorganisaation asiantuntijat esimerkiksi Kiinassa, Italiassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa, tuotannon yhdyshenkilöt sekä kansainväliset asiakkaat. Nämä tekijät vaikuttavat yksilöllisesti kuormittumiseen ja stressin ilmenemiseen.

Hankkeessa katsomme, mitä hyötyä neurostressireaktiomittaus tuo yksilön stressin hallintaan, miten yksilö voi mittauksesta saadun tiedon ja tiimicoachingin avulla kehittää omaa stressin hallintaa, vuorovaikutusta ja itsensä johtamisen taitoja.

Hanke koostuu kolmesta elementistä: 1) Trierin Social Stress Testiä hyödyntävä Neuroreact-testi, joka kertoo paineensietotavasta. 2) Testitulokset käsitellään yksilöllisessä palautekeskustelussa ammatticoachin kanssa. 3) Tiimicoachingsessiot alkavat tiimin yhteisen tavoitteen sopimisella. Yksilöllinen tavoite kulkee tiimiprosessin rinnalla. Coachingtapaamisia pidetään yhteensä viisi kertaa, jolloin koko kehityskaaren pituudeksi tulee n. kuusi kuukautta.

Tulokset ovat käytettävissä 31.12.2015 mennessä. Caleidocons Oy vastaa coachingpalveluista ja alihankintana Neuroreact Oy:ltä ostettavasta neurostressireaktiomittauksesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuulia Saario

Tiedote

Aivotutkimuksen avulla oppimisen ytimeen tiimicoachingissa

31.12.2015

Ensin mittaamme sormenpäästäsi käyttäytymistäsi kovan paineen
alla. Saat tavastasi toimia luottamuksellisen palautteen, joka
lisää itsetuntemustasi ja vie sinut oppimisen epämukavuusalueelle.
Sen jälkeen käynnistyy tiimicoachingprosessi, jossa yksilön
tavoitteet ja yhdessä mietityt tiimin tavoitteet tukevat
toisiaan.

Itseymmärryksessä, toisten ymmärtämisessä, yhteistyön
kehittämisessä ja yhdessä oppimisessa päästään heti asian ytimeen
ja tulokselliseen kehittymisen kaareen.

Ainutlaatuisen aivotutkimusta hyödyntävän tiimicoachingprosessin
kävi läpi 12 pääsuunnittelijaa Koneen tuotekehitysyksiköstä. Kone
Oyj on yksi maailman johtavista hissejä, liukuportaita ja
automaattiovia valmistavista yrityksistä.

Prosessista vastasivat ulkopuolisina asiantuntijoina
sertifioidut coachit
Päivi Äijälä ja
Anjariitta Savolainen Caleidocons Oy:stä. Heidän
tavoitteenaan on luoda uniikista menetelmästä kansainvälinen
palvelukonsepti.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Kone ja Caleidocons toteuttivat samaan aikaan myös toisen
vastaavanlaisen kehittämishankkeen yhdessä johtoryhmässä (katso
hanke
115204).

Aivoihin on uskominen

Aivot eivät huijaa – toisin kuin esimerkiksi itsearvioinnit
omasta käyttäytymisestä voivat subjektiivisina olla
riittämättömiä.

Neuroreactivity-painekäyttäytymistesti on yksilöllinen, nopeasti
sormenpäästä mitattava psykofysiologinen testi, joka kertoo, miten
aivot luontaisesti ohjaavat testattavaa kovassa paineessa.

Neuroreactivity-testi ostettiin alihankintana Neuroreact
Oy:ltä.

Yksilöllisen painekäyttäytymistestin soveltaminen
johtamistaitojen kehittämiseen perustuu Helsingin yliopiston
koordinoimaan Do you mind if I read your mind -tutkimukseen ja
Kimmo Feldtin väitöskirjaan Developmental origins
of physiological stress reactivity (2010).

Lisäksi neurotieteen ja neuroleadershipin tutkimustulokset
luovat pohjan Caleidoconsin lähestymistavalle.

Jokainen osanottaja sai testipalautteen kirjallisesti kolmella
ulottuvuudella: tilannearvio, fokus ja palautuminen.

Jokainen myös keskusteli tuloksista Neuroreact-lisensoidun
asiantuntijan kanssa.

Keskustelun tarkoitus oli vahvistaa itsetuntemusta ja määritellä
omat kehittymistavoitteet. Huomionarvoista on luottamuksellisuus:
raporttia ei toimitettu esimiehelle eikä henkilöstöjohtoon.

Ryhmässä kahden coachin mallilla

Yksilöllisen osuuden jälkeen käynnistyi ryhmäcoaching. Kolmen
tunnin tapaamisia oli viisi. Tapaamisissa oli aina kaksi coachia:
siten pystytään vastaamaan erilaisiin tarpeisiin, ylläpidetään
ryhmädynamiikkaa ja energisoidaan osallistujat.

Ryhmä halusi jakaa omat painekäyttäytymisprofiilinsa, ja
tapaamisissa hyödynnettiin ryhmän painekäyttäytymisprofiilia. Tämä
raportti jaettiin vain osallistujille.

Uusia ideoita, käytännön työkaluja

Osallistujat kertoivat palautteissa saaneensa uusia ideoita
monista asioista, myös käytännön työkaluja.

Jotakin auttoi ihmisten erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen.
Joku sai uusia näkemyksiä ja rohkeutta käsitellä asioita. Joku oppi
tietämään paremmin, miten reagoi eri tilanteissa.

Eräs osallistuja kirjoitti, että coaching toi paljon
mielenkiintoista ajateltavaa, mutta näki suurimmaksi hyödyksi, että
porukka oli kokoontunut samaan tilaan oppimaan yhdessä.

Osallistujat arvioivat prosessin vaikuttavuutta kolmen kuukauden
jälkeen ja hankkeen päättyessä. He huomasivat muutoksia omassa
toiminnassaan jo kolmen tapaamisen jälkeen. Muutokset olivat
konkreettisten toimintatapojen muutoksia sekä laajemmin ajattelun
ja olemisen muutoksia.

Osallistujat arvioivat hankkeen vaikuttaneen työyhteisön
toimintaan, tehostaneen kuuntelu- ja vuorovaikutustaitoja ja
vuorovaikutusta myös yhteistyötiimien kanssa. Ryhmäläiset arvioivat
hankkeen vahvistaneen työhyvinvointia. Asioihin vaikuttaminen ja
hallinnan tunne lisääntyivät.

    

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti Avaa

KONE, johtoryhmä, tiimicoaching – pilottiryhmä 1 KONE, CDE pääsuunnittelijoiden ryhmäcoaching – pilottiryhmä 2 Avaa

Telma-lehti 1/2016 Aivotutkimus vie suoraan asiaan, s. 58-59 Verkossa juttu: Koneen johtoryhmä painekäyttäytymistestissä. http://telma-lehti.fi/koneen-johtoryhma-painekayttaytymistestissa/ Avaa

Avaa

Video Työstressi hallintaan – Esittelyssä 3D-meditointiympäristö (hanke 114169) ja painekäyttäytymistesti (hankkeet 115204 ja 115213). https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/45147