Uniikki aivotutkimusta hyödyntävä tiimicoachingprosessi

Hanketiedot

Hankenumero
115204

Hakija
Kone Oyj

Toteuttaja
Kone Oyj

Lisätietoja
Tuulia Saario
tuulia.saario@kone.com

Toteutusaika
14.4.2015 - 30.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2015
9 475 euroa

Kokonaiskustannukset
18 950 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää KONEen suurten toimitusten -yksikön yhden johtoryhmän johtoryhmätyötä. Johtoryhmä on asiantuntijatiimi, joka kansainvalisessä matriisiorganisaatiossa ohjaa/ johtaa muiden töitä. Toiminta on globaalia. Nämä tekijät vaikuttavat yksilöllisesti kuormittumiseen ja stressin ilmenemiseen.

Hankkeessa katsomme, mitä hyötyä neurostressireaktiomittaus tuo yksilön stressin hallintaan, miten yksilö voi mittauksesta saadun tiedon ja tiimicoachingin avulla kehittää omaa stressinhallintaa, vuorovaikutusta ja johtamistaitoja.

Hanke koostuu kolmesta elementistä: 1) Trierin Social Stress Testiä hyödyntävä Neuroreact-testi, joka kertoo paineensietotavasta. 2) Testitulokset käsitellään yksilöllisessä palautekeskustelussa ammatticoachin kanssa. 3) Tiimicoachingsessiot alkavat tiimin yhteisen tavoitteen sopimisella. Yksilöllinen tavoite kulkee tiimiprosessin rinnalla. Coachingtapaamisia pidetään yhteensä viisi kertaa, jolloin koko kehityskaaren pituudeksi tulee n. kuusi kuukautta. Tulokset ovat käytettävissä 30.11.2015 mennessä.

Caleidocons Oy vastaa coachingpalveluista ja alihankintana Neuroreact Oy:ltä ostettavasta neurostressireaktiomittauksesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuulia Saario

Tiedote

Aivotutkimuksen avulla oppimisen ytimeen tiimicoachingissa

30.11.2015

Ensin mittaamme painekäyttäytymistestillä neurofysiologista
stressireaktiotasi kovan paineen alla. Saat luontaisesta tavastasi
toimia luottamuksellisen palautteen, joka lisää itsetuntemustasi ja
vie sinut oppimisen epämukavuusalueelle. Sen jälkeen käynnistyy
tiimicoachingprosessi, jossa yksilön tavoitteet ja tiimin
tavoitteet tukevat toisiaan.

Itseymmärryksessä, toisten ymmärtämisessä, yhteistyön
kehittämisessä ja yhdessä oppimisessa päästään heti asian ytimeen
ja tulokselliseen kehittymisen kaareen.

Ainutlaatuisen aivotutkimusta hyödyntävän tiimicoachingprosessin
kävi läpi yksi Koneen suurten toimitusten johtoryhmistä, kaikkiaan
yhdeksän henkilöä. Kone Oyj on yksi maailman johtavista hissejä,
liukuportaita ja automaattiovia valmistavista yrityksistä.

Prosessista vastasivat ulkopuolisina asiantuntijoina
sertifioidut coachit
Päivi Äijälä ja
Anjariitta Savolainen Caleidocons Oy:stä. Heidän
tavoitteenaan on luoda uniikista menetelmästä kansainvälinen
palvelukonsepti.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Kone ja Caleidocons toteuttivat samaan aikaan myös toisen
vastaavanlaisen kehittämishankkeen pääsuunnittelijoiden tiimissä
(katso hanke
115213).

Testi lisää itsetuntemusta

Neuroreactivity-painekäyttäytymistesti on yksilöllinen, nopeasti
kahdesta sormenpäästä ja rinnasta mitattava psykofysiologinen
testi, joka kertoo, miten aivot luontaisesti ohjaavat toiminta- ja
päätöksentekokykyä kovassa paineessa.

Käyttäytymistapa on yhteydessä työsuoritukseen. Testi tuo tietoa
itsetuntemuksen lisäämiseksi ja on luotettavampi kuin henkilön
itsensä tai ulkopuolisen arvio.

Neuroreactivity-painekäyttäytymistestin on kehittänyt Neuroreact
Oy, joka oli mukana hankkeessa testin osalta.

Testi hyödyntää Trierin sosiaalista stressitestiä (Trier Social
Stress Test). Se pohjaa myös Helsingin yliopiston koordinoimaan Do
you mind if I read your mind -tutkimukseen ja Neuroreactin
toimitusjohtajan
Kimmo Feldtin väitöskirjaan Developmental origins
of physiological stress reactivity (2010).

Jokainen osanottaja sai testipalautteen kirjallisesti kolmella
ulottuvuudella: tilannearvio, fokus ja palautuminen. Jokainen myös
keskusteli tuloksista Neuroreact-lisensoidun asiantuntijan
kanssa.

Keskustelun tarkoitus oli vahvistaa itsetuntemusta ja määritellä
omat kehittymistavoitteet. Huomionarvoista on luottamuksellisuus:
raporttia ei toimitettu esimiehelle eikä henkilöstöjohtoon.

Kahden coachin mallilla

Yksilöllisen osuuden jälkeen käynnistyi tiimicoaching. Kolmen
tunnin tapaamisia oli viisi. Tapaamisissa oli aina kaksi coachia:
siten pystytään vastaamaan erilaisiin tarpeisiin, ylläpidetään
ryhmädynamiikkaa ja energisoidaan osallistujat.

Johtoryhmä halusi jakaa omat painekäyttäytymisprofiilinsa, ja
tapaamisissa hyödynnettiin ryhmän yhteistä
painekäyttäytymisprofiilia. Tämä raportti jaettiin vain
osallistujille.

Prosessin tuloksia

Johtoryhmä oli tyytyväinen kehittämishankkeensa tuloksiin.

Palautteessaan osanottajat arvioivat tiimicoachingin
vaikuttaneen johtoryhmän omaan ja myös laajemmin työyhteisön
toimintaan: coaching tehosti heidän omaa vuorovaikutustaan ja
yhteistyötään johtoryhmässä mutta myös jokaisen omassa
tiimissä.

Lisäksi he arvioivat coachingin vaikuttaneen työhyvinvointiinsa:
itsetuntemus kasvoi ja sitä kautta ymmärrys omasta itsestä ja
muista, mikä puolestaan on lisännyt
vaikuttamistaitoja.  

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Telma-lehti 1/2016, Aivotutkimus vie suoraan asiaan, s. 58-59 Verkossa juttu: Koneen johtoryhmä painekäyttäytymistestissä. http://telma-lehti.fi/koneen-johtoryhma-painekayttaytymistestissa/ Avaa

Avaa

Video Työstressi hallintaan – Esittelyssä 3D-meditointiympäristö (hanke114169) ja painekäyttäytymistesti (hankkeet 115204 ja 115213). https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/45147