Uran huippuvuodet -valmennus

Hanketiedot

Hankenumero
114310

Hakija
Kempeleen kunta

Toteuttaja
Kempeleen kunta

Lisätietoja
Minna Vinkki
minna.vinkki@kempele.fi

Toteutusaika
1.9.2014 - 19.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
3.9.2014
3 850 euroa

Kokonaiskustannukset
7 700 euroa

Tulokset valmistuneet
19.12.2014

Tiivistelmä

Uran huippuvuodet -valmennus on yksi osa Kempeleen kunnan ikäjohtamisen ohjelman toimenpiteitä. Tällä valmennuksella keskitytään ikääntyvien työntekijöiden valmennukseen työuran 3-5 viimeisen työvuoden aikana.

Valmennuksessa on kaksi aspektia. Ensimmäinen aspekti on motivoida ja voimaannuttaa ikääntyneitä henkilöitä työyhteisöissä. Toinen aspekti on lisätä vuorovaikutuksen syntymistä organisaatiossa. Vuorovaikutuksessa vahvistetaan erityisesti lähijohtaja-työntekijä suhdetta.

Tuottavuuden näkökulmasta hakkeessa tavoitteena on työurien pidentäminen ja välttyminen ennenaikaisilta eläköitymisiltä. Ennen aikainen eläköityminen vaikuttaa suoraan kunnan maksamaan varhaiseläkemenoperusteiseen maksuun.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Vinkki