Uratavoitteen arviointien kehitys nuoruudesta aikuisuuteen: kehityspolut ja yhteydet työidentiteettiin

Hanketiedot

Hankenumero
117001

Hakija
Elina Marttinen

Toteuttaja
Elina Marttinen

Lisätietoja
Elina Marttinen
elina.m.marttinen@jyu.fi

Toteutusaika
18.5.2017 - 29.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
850 euroa

Kokonaiskustannukset
850 euroa

Tulokset valmistuneet
29.5.2017

Tiivistelmä

Tarkoituksena on osallistua International Society for Research on Identity (ISRI) 24th Annual Conference, 18.5.-21.5.2017, Groningenissa, Alankomaissa. Matkani tarkoitus on esitellä uusinta tutkimustietoa työidentiteetin kehityksestä ja yhteyksistä työ- ja uramotivaation kehittymiseen varhaisaikuisuudessa, saada lisää tietoa työidentiteetin viimeaikaisesta tutkimuksesta ja verkostoitua toisten työidentiteettitutkijoiden kanssa. Esittelen kongressissa tutkimukseni ”Uratavoitteen menestysodotukset, vaivanäkö ja stressaavuus nuoruudesta aikuisuuteen, kehitykselliset polut ja yhteydet työidentiteettiin”. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pitkittäisaineistossa uratavoitteiden arvioinnin ja ura- ja työidentiteetin yhteyksiä suomalaisilla nuorilla ((N = 699; naisia, 47.5 %) 16-vuotiaista 25-vuotiaiksi. Tulosten mukaan korkeat menestysodotukset ja niiden lisääntyminen samoin kuin vaivannäkö ja sen kasvu siirryttäessä nuoruudesta aikuisuuteen ennustavat positiivisesti sopeutuvaa työidentiteetin etsintää ja valittuun työidentiteettiin sitoutumista. Sitä vastoin uratavoitteen korkea stressaavuus ja stressin lisääntyminen ennustivat huonosti sopeutuvaa työidentiteetin etsimistä sekä heikkoa työidentiteettiin sitoutumista. Tutkimus on harvoja, jotka selvittävät pitkän aikavälin muutoksia nuorten aikuisten uratavoitteiden arvioinneissa ja ensimmäinen joka selvittää työidentiteetin ja uratavoitteiden yhteyksiä. Tulokset lisäävät ymmärrystä työidentiteetin kehityksestä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Marttinen

Tiedote

Nuorta aikuista pitää tukea työuran luomisessa

29.5.2017

Menestysodotukset ja ponnistelu lupaavat hyvää urakehitystä, todetaan kesällä tarkastetussa väitöstutkimuksessa.

Uratavoitteeseen liittyvät menestysodotukset, uratavoitteen eteen ponnistelu ja uratavoitteeseen liittyvä stressi olivat yhteydessä myöhempään työidentiteetin kehitykseen. Tarkemmin sanoen menestysodotukset ja ponnistelu ennustivat suotuisaa identiteettikehitystä kuten työuraratkaisuihin sitoutumista ja adaptiivista uravaihtoehtojen etsintää.

Opiskelu- ja työuran stressaavuus sitä vastoin ennusti puutteellista identiteettikehitystä ja murehtivaa uravaihtoehtojen hakemista. Tutkija Elina Marttisen Jyväskylän yliopiston väitöstutkimus lisäsi tietoa työuratavoitteiden motivaation ja työidentiteetin yhteyksistä.

Tulosten perusteella nuorten aikuisten henkilökohtaisten työuraa ja muutenkin elämään liittyvien tavoitteiden muodostamista ja asettamista realistiselle tasolle on tarpeellista edistää, vaivannäköön tulee kannustaa ja stressaavuutta hillitä sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon että yksilöllisen tuen tasolla.

Marttinen esitteli tutkimustaan kansainvälisessä ISRI The International Society for Research on Identity 24th Annual Conference -kongressiin Groningenissa Alankomaissa.

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista kongressiin matkastipendillä.

 

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Kongressin verkkosivu on osoiteessa

Conference

.