Use of job-exposure matrices in nationwide occupational cancer epidemiological studies among male workers in four Nordic countries -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113189

Hakija
Sie Sie Siew

Toteuttaja
Sie Sie Siew

Lisätietoja
Sie Sie Siew
angelica.ss.siew@gmail.com

Toteutusaika
15.5.2013 - 15.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2013
9 000 euroa

Kokonaiskustannukset
9 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2013

Tiivistelmä

The present dissertation is an occupational cancer epidemiological research focus on specific occupational exposures and the links in targeted respiratory cancer sites, mainly, lung cancers and the specific histological subtypes. The methodology is emphasized in the utilization of job-exposure matrix and nationwide register-based data in cancer incidence.

The PhD dissertation is in the early draft process. The current dissertation includes four scientific papers:

Paper 1:
Exposure to iron and welding fumes and the risk of lung cancer. Published

Paper 2:
Occupational exposure to wood dust and formaldehyde and risk of nasal, nasopharyngeal and lung cancer among Finnish men – a register-based nationwide retrospective cohort study.

Paper 3:
Exposure to iron and welding fumes and the risk of lung cancer – a nationwide register-based retrospective cohort and case-control study among the Finnish men 1971-2005

Papers to be finalized
Lifetime occupational exposures and risk in lung cancer among male ironworkers and welders in Finland – a retrospective nested case-control study at 35 years of incident follow-up

Risk of sinonasal, nasal adenocarcinoma and nasopharyngeal cancers from exposure to wood dust and formaldehyde at work in four Nordic countries at 35-year of follow-up: a retrospective whole-population-based case-control study

Goal is to complete the entire PhD study in early 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sie Sie Siew

Tiedote

Metallintyöstön ja syöpien yhteys syynissä

15.9.2013

Sie Sie Siew tutkii, lisääkö metallintyöstö riskiä sairastua hengitysteiden syöpiin. Hän itse arvioi tulostensa osoittavan, että syövälle altistavien aineiden kasautuminen altistaa riskeille. Tulokset ilmestyvät Siew’n artikkeliväitöskirjassa, jonka on määrä valmistua Tampereen yliopistoon vuoden 2016 alkupuoliskolla. Työsuojelurahasto vauhditti tutkimuksen valmistumista tutkijastipendillä.
 
Isoon aineistoon kuuluu työntekijöitä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Suomalaismiehistä tapaustutkimukset on toteutettu vuosina 1971–2005. Siew vertaa aineistoaan valtakunnalliseen syöpään sairastuneiden rekisteriin.

Lääketieteessä vallitsee yhteisymmärrys siitä, että työntekijän altistuminen rauta- ja hitsaushuuruille on yhteydessä keuhkosyöpään. Kansainvälinen syöpätutkimusjärjestö ei ole luokitellut hitsaushuuruja syöpää aiheuttaviksi yhdisteiksi, rautahuuruihin järjestö ei ole ottanut kantaa.

Iso riski sekä metalli- että puutöissä

Siew on julkaissut tuloksiaan artikkeleina tieteellisissä lehdissä. Vuoden 2008 julkaisussa hän keskittyi keuhkosyöpään ja sen alatyyppeihin. Hän havaitsi, että kasautuva työssä rauta- ja hitsaushuuruille tai jommallekummalle näistä altistuminen lisää keuhkosyövän riskiä.

Vuoden 2012 julkaisussa hän paneutuu puupölylle ja formaldehydille altistumisiin. Hän päättelee, että Suomessa puunjalostus näyttää lisäävän nenä- ja nenäontelosyöpien riskiä, varsinkin okasolusyöpää (nasal squamous cell carcinoma), mutta ei nenänielun syöpää (nasopharyngeal cancer).

Siew toteaa myös, että puupölylle altistuminen ei nostanut riskiä sairastua keuhkosyöpään. Kuitenkin formaldehydin käsittelyssä ilmeni keuhkosyöpäriskin kasvua, mutta havainto voi johtua myös siitä, että työntekijä tupakoi.

Siew toivoo, että työpaikoilta tutkittaisiin kasautuville syöpäriskeille altistumista nykyistä laveammin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen