Uuden ajan esimies

Hanketiedot

Hankenumero
114474

Hakija
Raision kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus

Toteuttaja
Raision kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus

Lisätietoja
Juha Sandberg
juha.sandberg@raisio.fi

Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.12.2014
48 000 euroa

Kokonaiskustannukset
96 001 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on vastata Raision kaupungin ja Liedon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueiden esimiestyön keskeisiin haasteisiin valmentamalla esimiehiä muutoksen tilassa ja dynaamisessa toimintaympäristössä toimimiseen. Keskeistä esimiesten osaamisen kehittämisessä on toimijuuden tukeminen, tietoinen esimiesidentiteetin rakentaminen sekä vuorovaikutteisen johtamistavan vahvistaminen. Hanke lisää lähiesimiesten taitoja alaisten osallistamisessa ja itseohjautuvuuden lisäämisessä, yhteisöllisen työkulttuurin vahvistamisessa sekä antaa keinoja oman ja työyhteisön joustavuuden kasvattamiseksi.

Tuloksia ovat:

1) Esimiesten toimijuus suhteessa esimiestyön haasteisiin vahvistuu: Kiireen keskellä osin ”automaattiohjauksella tapahtuvasta” esimiestyöstä siirrytään kohti tietoista, reflektoivaa ja kehittävää esimiestyötä. Esimiehet oppivat tekemään tietoisia havaintoja esimiestyöhön liittyvistä ilmiöistä ja esimiehen psyykkinen joustavuus ja kyky tehdä tietoisia tilanteen vaatimia valintoja ja päätöksiä lisääntyvät.

2) Esimiesten vuorovaikutuksellisesta ja osallistavaa työkulttuuria tukevat taidot vahvistuvat.

3) Jaksaminen paranee: valmennus tarjoaa taitoja esimiesten psyykkisen kuormituksen säätelyyn, työstä palautumiseen, vuorovaikutustilainteiden käsittelyyn, oman psykologisen joustavuuden kasvattamiseen sekä työyhteisön jaksamisen tukemiseen.

Tulokset ovat käytettävissä jo hankkeen aikana ja viimeistään hankkeen päättyessä 31.12.2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Sandberg

Tiedote

Uuden ajan esimies luo yhteistä ymmärrystä

31.12.2016

Taito luoda yhteistä ymmärrystä korostuu nykyisessä esimiestyössä. Osaamisen kehittämisessä on siksi rakennettava tietoisesti esimiesidentiteettiä ja vahvistettava vuorovaikutteista johtamista. Raisiossa ja Liedossa annettiin sote-alan esimiehille eväitä muutoksissa toimimiseen kattavassa valmennuksessa.

Raision kaupunki ja Liedon kunta käynnistivät vuonna 2014 Työsuojelurahaston tukemana Uuden ajan esimies -kehittämishankkeen. Hankkeen käynnistyessä sote-alueiden toimintaa leimasivat säästöpaineet sekä vaatimukset toimintojen uudistamiseen.

Juuri päättyneen hankkeen tavoitteena oli vastata sosiaali- ja terveyspalvelujen esimiesten keskeisiin haasteisiin valmentamalla heitä dynaamisessa toimintaympäristössä toimimiseen.

– Valmennuksen yksi tärkeä lähtökohta oli, että uuden ajan esimiehisyydessä korostuu taito yhteisen ymmärryksen luomiseen – asioiden ja ihmisten johtamisen rinnalla, kertoo Raision sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg.

Valmennuksessa tähdättiin myös osaamisen jakamisen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Samalla haluttiin lisätä työntekijöiden vastuullisuutta sekä työhyvinvointia.

Automaattiohjaus pois päältä

Keskeistä esimiesten osaamisen kehittämisessä oli tietoinen esimiesidentiteetin rakentaminen.

– Kiireen keskellä osin ”automaattiohjauksella” tapahtuvasta esimiestyöstä siirryttiin kohti tietoista, reflektoivaa ja kehittävää esimiestyötä, Sandberg kertoo.

Lisäksi esimiesten vuorovaikutuksellisesta ja osallistavaa työkulttuuria tukevat taidot vahvistuvat valmennuksessa. 

Tutkimustietoa ja kokemuksellisuutta

Uuden ajan esimies -valmennuskonseptissa kytkeytyivät yhteen tietoisuustaidot, uusin tieto muutoksessa johtamisesta ja vuorovaikutteisesta johtamisesta sekä kokemuksellisuus.

Hankkeessa kehitettiin myös uusi mittaristo vuorovaikutteisen johtamisen teorioiden sekä työstä palautumisen tutkimuksien pohjalta. 

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Heli Trapp.

Peiliin on katsottu.Uuden ajan esimies -kehittämishankkeen tulokset. http://https://www.tsr.fi/documents/20181/318411/114474-loppuraportti-Peiliin+on+katsottu+-+UAE+loppuraportti.pd

. 2016. Turun yliopiston Brahea-keskus.