Uuden johtajan 100 ensimmäistä päivää -kirjakäsikirjoituksen loppuun saattaminen

Hanketiedot

Hankenumero
114196

Hakija
Maarit Tiililä

Toteuttaja
Maarit Tiililä

Lisätietoja
Maarit Tiililä
maarit.tiilila@gmail.com

Toteutusaika
1.8.2014 - 30.11.2014

Työsuojelurahaston päätös
2.6.2014
11 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 500 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2014

Tiivistelmä

Johtajan vaihtuminen organisaatioissa hämmentää johtajan itsensä lisäksi koko työyhteisöä heikentäen sen tuotavuutta ja henkilöstön työviihtyvyyttä. Aikaisemmissa rooleissani niin HR-johtajana kuin nykyisessä työssäni johdon coachina, olen toiminut lukuisien uusien johtajien coachina ja sparrauskumppanina. Kirjassani tuon sekä oman että haastattelemieni johtajien syvällisen osaamisen niin uusien johtajien kuin heitä tukevien tahojen ulottuville.

Kirja keskittyy uuden johtajan sisäänajoon erityisesti vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kirjan teemoja ovat johtajuuden punaisen langan kirkastaminen, erilaisten odotusten yhteensovittaminen, eri toimijoiden välinen yhteistyö, uuden johtajan ymmärrys organisaation kulttuurista, arvoista ja vahvuuksista sekä herkkyys havaita muutosten vaikutukset. Teemoihin syventyminen mahdollistaa tehokkaan, tuloksellisen ja johdonmukaisen toiminnan rakentaen myös koko henkilöstölle puitteet erinomaiseen työviihtyvyyteen ja oman osaamisen täysipainoiseen ja mielekkääseen hyödyntämiseen.

Kirja haastaa myös uutta johtajaa (ja häntä tukevia tahoja) oman ajattelun ja toiminnan kirkastamiseen runsaiden kysymysten kautta (”työkirja”).

Käsikirjoitus ”Uuden johtajan 100 ensimmäistä päivää” on tarkoitus saada valmiiksi joulukuun 2014 alussa ja kirjan suunniteltu julkaisuajankohta on kevät 2015. Kustannussopimus on tehty Kauppakamari Kustannus/Helsingin Kamari Oy:n kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Tiililä

Tiedote

Uusi johtaja tarvitsee etanan viisautta

30.11.2014

Tässä etanan vinkit sinulle, uusi johtaja: Kiiruhda hitaasti ja
varmasti, jotta voit myöhemmin edetä nopeasti. Onnistuminen
rakentuu vuorovaikutukselle – ihmiseltä ihmiselle. Muuta vain se,
minkä ymmärrät.

Etanan vinkkejä tarjoaa johdon valmentaja, kauppatieteiden
maisteri
Maarit Tiililä uutuuskirjassaan Johtaja, uusi
tehtävä, 100 päivää.

Kirja julkaistiin tammikuussa 2015. Sen on kustantanut
Kauppakamari. Työsuojelurahasto tuki käsikirjoituksen valmistumista
stipendillä.

Vuorovaikutuksen näkökulmasta

Kirja keskittyy uuden johtajan sataan ensimmäiseen päivään,
sisäänajoon, erityisesti vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Teemoja on viisi, ja ne auttavat johtajaa selkiyttämään omaa
ajatteluaan, johtamiskäsitystään ja toimintaansa: Tunne itsesi.
Tutustu odotuksiin. Rakenna yhteys. Valmista muutokseen. Näytä
suunta.

Teemat Tiililä on valinnut tukeutuen Center for Creative
Leadershipin kansainväliseen tutkimukseen, jonka mukaan kaksi
viidestä johtajasta epäonnistuu ensimmäisen puolentoista vuoden
aikana.

Syynä ei niinkään ole puutteellinen osaaminen tai kokemattomuus
vaan heidän johtamistyylinsä yhteensopimattomuus organisaation eri
sidosryhmien kanssa. Omistaja odottaa yhtä, hallitus toista,
johtoryhmä kolmatta, henkilöstö neljättä – puhumattakaan
organisaation ulkoisista sidosryhmistä.

Ajatuksia, tarinoita, kysymyksiä

Kirjaa varten Tiililä haastatteli kymmentä erilaista johtajaa
heidän näkemyksistään ja kokemuksistaan. Sen lisäksi hän kirjoitti
yhden johtajan kokemuksista sadan päivän matkalta japanilaisen
yrityksen suomalaisena johtajana Amerikassa.

Yhtä johtajaa hän haastatteli juuri ennen tämän astumista
toimitusjohtajaksi. Kyseinen johtaja jakaa kirjassa oman sadan
päivän suunnitelmansa muiden tueksi.

Kokemuksensa jakavat muun muassa HJK Oy:n toimitusjohtaja
Aki Riihilahti ja Suomen Kansallisoopperan
taiteellinen johtaja
Lilli Paasikivi.

Tavoitteena on herätellä ja auttaa lukijaa itse oivaltamaan,
mikä olisi hänelle kyseisessä organisaatiossa paras mahdollinen
lähestymistapa tehtävän haltuunottoon ja yrityksen menestymistä
tukevien vuorovaikutussuhteiden rakentamiseen sadan päivän aikana.

Huolelliseen alkuun kannattaa panostaa

Sata päivää itsessään on käsite, joka tilanteesta ja henkilöstä
riippuen voi olla lyhyempi tai pidempikin.

Olennaista on miettiä, mikä on tavoite omalle etsikkoajalle
uutena johtajana ja millainen suunnitelma tavoitteen toteutumista
parhaiten tukee.

Kirja sisältää paitsi johtajien tarinoita, myös ajatuksia ja
vinkkejä sekä runsaasti kysymyksiä omaa pohdintaa tukemaan. Yhtä
oikeaa vastausta ei ole olemassa.

Tiililä uskoo, että johtajien nopeaa vaihtuvuutta ja sen
mukanaan tuomia epäonnistumisia voidaan estää huolellisella alulla
eli panostamalla paitsi rekrytointiin, myös uuden johtajan sataan
ensimmäiseen päivään.

Kirjasta hyötyvät johtajien lisäksi uutta johtajaa rekrytoivat
ja häntä tukevat tahot, kuten omistajat, hallitukset, suorahaku- ja
rekrytointikonsultit, HR-ammattilaiset, coachit ja mentorit.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tiililä Maarit. 2015. Johtaja, uusi tehtävä, 100 päivää – Tilanne haltuun. Kauppakamari. ISBN 978-952-246-337-1

www.kauppakamarikauppa.fi