Uudenlainen työyhteisön sisäiseen arvottamiseen perustuva menetelmä -kuvaus, Deep Talk

Hanketiedot

Hankenumero
114004

Hakija
Tuula Valkonen

Toteuttaja
Tuula Valkonen

Lisätietoja
Tuula Valkonen
tuula.valkonen@evl.fi

Toteutusaika
1.4.2014 - 31.7.2014

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2014

Tiivistelmä

Deep Talk on uudenlainen sisäiseen arvottamiseen perustuva työyhteisön kehittämismenetelmä, joka lisää työyhteisön toimivuutta nopeasti, tehokkaasti ja pysyvästi. Menetelmä toimii ihmisen arvojen, asenteiden ja moraalin alueella vahvistan aluksi yksilön ja sitten yhteisön ongelmien käsittelykykyä tiettyjen ”avainten” avulla. Deep Talk on erittäin hauska ja samalla syvä, täysin erilainen tapa toimia oppimistilanteessa. Lisäksi se on erittäin kustannustehokas.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Valkonen

Tiedote

Deep Talk voimauttaa työyhteisöä

31.7.2014

Joskus ryhmässä ei tunnu olevan muuta yhteistä kuin se, että
kaikki ovat elossa. Silloin voidaan kuunnella ja työstää
autiomaakertomusta, koska sellainen on erinomainen elämää
symboloiva kertomus.

Näin kirjoittaa
Tuula Valkonen, Salon seurakunnan
lapsityönohjaaja, työnohjaaja ja Deep Talk -kouluttaja. Hän työsti
Työsuojelurahaston tuella kirjaksi kehittämänsä Deep Talk
-menetelmän perusteet.

Deep Talk on uusi, erilainen ja iloinen menetelmä, joka
voimauttaa ja kehittää työyhteisöä luovalla tavalla.

Pohjana ikiaikaiset kertomukset

Deep Talk perustuu amerikkalaisen
Jerome Berrymanin luomaan Godly Play
-uskontokasvatusmenetelmään, johon Valkonen on lisännyt
yhteisötyöskentelyä ja henkisiä harjoituksia.

Perustana ovat ikiaikaiset, syvälliset, hengelliset ja
voimauttavat kertomukset, joiden kautta osallistuja ja hänen
yhteisönsä voivat peilata elämäänsä ja kokemuksiaan.

Dialogisuus ja arvostava kuunteleminen syvän viisauden edessä
vievät tilaan, jossa ihminen voi olla kokonainen. Ongelmien
käsittelykyky vahvistuu arvojen, asenteiden ja moraalin
vahvistuessa.

Kaikenlaisille työyhteisöille

Valkonen on kehittänyt menetelmää vuodesta 2008. Se on saanut
tunnusta monenlaisissa työyhteisöissä, muun muassa Nokian
henkilöstöhallinnossa, ja myös esimerkiksi koululuokissa.

Valkonen on myös kouluttanut Deep Talk -ohjaajia. Hän on
kertonut menetelmästä kansainvälisissä konferensseissa.

Deep Talk – Tunnista yhteisön voima (Kirjapaja) ilmestyi vuonna
2014.

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Kirja Tuula Valkonen. Deep Talk. Tunnista työyhteisön voima. Kirjapaja 2014. 104 s. ISBN 978-952-288-172-4