Uudenlaista johtajuusoppia joukkueurheilun maailmasta – johtajuuden jakautuneisuus ja yhteisöllisen työyhteisön inhimillinen arvo

Hanketiedot

Hankenumero
117239

Hakija
Arto Ryömä

Toteuttaja
Arto Ryömä

Lisätietoja
Arto Ryömä
arto.ryoma@utu.fi

Toteutusaika
1.8.2018 - 1.8.2019

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2017
28 000 euroa

Kokonaiskustannukset
28 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2019

Tiivistelmä

Tässä hankkeessa tuotetaan ymmärrystä johtajuuden jakautuneisuudesta ja työyhteisön yhteisöllisyyden merkityksestä sekä tieteellisiin että käytännöllisiin keskusteluihin. Tutkimustyö pyrkii havainnollistamaan ja kehittämään edelleen johtajuuskirjallisuudessa käsitteellisesti tunnistettuja mutta empiirisesti edelleen piilossa olevia ilmiöitä relationaalisen johtajuuden ympärillä.

Käytännöntoimijoiden näkökulmasta hanke korostaa erityisesti sitä, miten jokaisella organisaation toimijalla on oma arvokas osansa työyhteisönsä johtajuustyössä. Lisäksi tässä hankkeessa hyödynnetään melko lailla laiminlyötyä tutkimuskontekstia, joukkueurheilua. Erityisesti kriittinen johtajuustutkimus on viime aikoina etsinyt uusia näkökulmia johtajuustiedon lisäämiseen käyttäen hyväksi monia vaihtoehtoisia toimintaympäristöjä tutkimuskontekstinaan. Huolimatta suuren yleisön kiinnostuksesta urheilua kohtaan akateemisen tutkimuksen parissa urheilun potentiaalia on vielä monilta osin hyödyntämättä. Metodisesta näkökulmasta joukkueurheilu tarjoaa suhteissa rakentuvaan johtajuuteen erityisen läpinäkyvät olosuhteet.

Saatuja tutkimustuloksia pyritään levittämään hankeen aikana ja sen jälkeen sekä kansainvälisissä että kansallisissa johtamisen ja organisaatiotutkimuksen alan julkaisuissa ja tieteellisissä konferensseissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Arto Ryömä