Uudet työtavat liiketoiminnan ja kestävän hyvinvoinnin tukena

Hanketiedot

Hankenumero
200526

Hakija
Otavamedia Oy

Toteuttaja
Muutostaito Oy

Lisätietoja
Anne Mantila
anne.mantila@otavamedia.fi

Toteutusaika
1.12.2020 - 30.11.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2020
26 500 euroa

Kokonaiskustannukset
53 000 euroa

Tulokset valmistuneet
5.1.2022

Tiivistelmä

Organisaatio on koronasta johtuen siirtynyt syksyllä 2020 täydelliseen etätyöhön. Tilanne on täysin uusi ja vaatii koko työn tekemisen muutosta, kun kaikki pitäisi pystyä tekemään etänä tai hybridisti digitransformaatio huomioiden. Kyseessä on koko Otavamedian henkilöstön kehitysmatka. Hankkeessa pureudutaan siihen, miten työtä jatkossa tehdään eri tiimeissä ja eri roolien osalta. Työpajoissa ideoidaan ja suunnitellaan tiimikohtaisia työnteon malleja ja työpajojen välissä muutoksia viedään arkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Mantila

Tiedote

Työtavat uusiksi Otavamedialla

5.1.2022

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli yhdessä kehittää ja luoda Otavamedialle monipaikkaisen työn tekemistä tukeva malli. Haluttiin, että koko henkilöstö pääsee mukaan vaikuttamaan työtapojen kehittämiseen ja yhteisten toimintatapojen työstämiseen. Hankkeessa opittiin toteuttamaan virtuaalisia ja hybridi työpajoja monille eri menetelmillä. Hankkeella saavutettiin tuloksia esim. seuraavilla alueilla: virtuaalinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyyden kehittyminen sekä monipaikkatyön pelisäännöt.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana oli tarve kehittää työn tekemisen tapoja etä-, lähi, -ja hybridityössä sekä uudistaa työtiloja vastaamaan paremmin näihin tarpeisiin. Tärkeää oli, että koko henkilöstö oli mukana kehitystyössä. Muutostaito valikoitui kumppaniksi heidän vahvan työyhteisöjen kehittämisen ja dialogisia menetelmiä hyödyntävän tutkimustaustan ja pitkän kokemuksen perusteella.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä oli koko Otavamedian henkilöstö eli myyntiyksiköissä, mediaperheissä ja hallinnossa työskentelevä henkilöstö.

Menetelmät

Hankkeessa toteutettiin yhteiskehittämisen menetelmää, jossa organisaatio otettiin kokonaisuutena mukaan. Kolmen eri metodeiltaan erilaisen kehitystyöpajasarjan tuotoksina syntyi ja jalostui Otavamedialle monipaikkaisen työn malli. Kaikki työpajat toteutettiin virtuaalisesti tai hybridimallilla erilaisia alustoja ja tekniikoita hyödyntäen. Näin ollen osallistujille syntyi myös lisävalmiuksia erilaisten menetelmien ja työkalujen käyttöön osana omaa työtä.

Vaikuttavuus

Hankkeen myötä työn tehokkuus on parantunut, koska on yhdessä määritelty mitä, miten, milloin ja missä työtä tehdään. Otavamedian tiloissa Triplassa työtilat on uudistettu vastaamaan monipaikkaisen työn tekemisen tapaa paremmin. Erilaisiin työn tekemisen tarkoituksiin löytyy niitä parhaiten tukevat tilat ja työkalut. Myös hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota niin esimiestyössä kuin koko henkilöstön osalta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen aikana luotiin prosessi, joka monipuolisesti tuki työn tekemisen muutoksen ymmärtämistä ja konkreettisella tasolla nosti esiin siihen vaikuttavia tekijöitä. Tätä prosessia voidaan hyödyntää myös muissa organisaatioissa, kun halutaan ottaa henkilöstö vahvasti mukaan kehittämään omaa työn tekemisen ideaalia tapaa, huomioiden niin työtilat, hyvinvoinnin kuin esimiestyönkin. Lopputuloksena saadaan syntymään yhteinen malli, johon organisaation on helppo sitoutua työn tekemisen muutoksessa.

Aineisto

Työtavat uusiksi – Otavalainen Avaa

Sami Sarén ja Sabina Ågren-Hellman, Muutostaito Oy, Anne Mantila, Otavamedia Oyj. OTAVAMEDIA: Työn tekemisen muutoshanke. Loppuraportti. 30.11.2021. Avaa