Uudistuva johtajuus: johtoryhmä menestyvän työyhteisön suunnannäyttäjänä

Hanketiedot

Hankenumero
210436

Hakija
Oulun Ev.-Lut. Seurakuntayhtymä

Toteuttaja
Deep Lead Oy

Lisätietoja
Seppo Pitkäaho
seppo.pitkaaho@evl.fi

Toteutusaika
1.12.2021 - 29.4.2022

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2021
10 440 euroa

Kokonaiskustannukset
20 880 euroa

Tiivistelmä

Tavoitteena on johtoryhmän vuorovaikutteisuuden kehittäminen strategisen johtamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Huomio kohdistuu johtoryhmän työskentelyyn, koheesion edistämiseen sekä roolin kirkastamiseen organisaation suunnannäyttäjänä. Kehityskohteina: 1. strategian täytäntöönpanon kompetenssivaatimukset ryhmä- ja yksilötasolla, toimintaympäristöön sitoen, sekä 2. johtoryhmän tavoitteellisen vuorovaikutteisuuden kehittäminen. Johtoryhmä osallistuu osallistavan ja syväjohtamisen mallilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Seppo Pitkäaho