Uudistuva lähiesimiestyö. Verkosto-oppimishanke Lahden seurakuntayhtymässä

Hanketiedot

Hankenumero
210074

Hakija
Lahden Seurakuntayhtymä

Toteuttaja
KK-Verve Oy

Lisätietoja
Tiina Juurinen
tiina.juurinen@evl.fi

Toteutusaika
15.3.2021 - 30.11.2021

Työsuojelurahaston päätös
2.3.2021
8 680 euroa

Kokonaiskustannukset
17 360 euroa

Tiivistelmä

Hanke kohdistuu viiden seurakunnan lähiesimiehiin, joita on 35. Lähiesimiesten työ on isoissa haasteissa seurakuntien muutosten keskellä. Hankkeessa esimiehet saavat entistä vahvemman otteen omaan rooliinsa esimiehenä. He vahvistavat kykyä johtaa erilaisia ihmisiä ratkaisukeskeisesti ja tukevat toisiaan omien esimiestilanteittensa tunnistamisessa. Viimeaikoijen poikkeusolot ja uudet työjärjestelyt haastavat lähiesimiestyötä aivan uudella tavalla. Verkostohanke tukee lähiesimiesten oppimista.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Juurinen