Uuraisten vanhuspalveluiden johtamisjärjestelmän sekä henkilöstön kehittäminen tehtävien psyko-sosiaalisen kuormittavuuden näkökulmasta

Hanketiedot

Hankenumero
200095

Hakija
Uuraisten kunta

Toteuttaja
Laatuhoiva Oy

Lisätietoja
Mirkka Simonen
mirkka.simonen@uurainen.fi

Toteutusaika
1.4.2020 - 31.5.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2020
8 589 euroa

Kokonaiskustannukset
17 178 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohdat: Uuraisten kunnan vanhuspalveluhenkilöstö kokee psykososiaalista kuormittumista Työterveyshuollon selvityksen mukaan. Ongelmien juurisyyt ovat tiedossa. Niiden poistamiseen perustuen hankkeessa luodaan kestävän kehityksen mukaisesti kokonaisuutena sellainen johtamis- ja toimintamalli, joka huomioi jokaisen työntekijän omat valmiudet osana tiimiä. Selvitetään tehtäväkuvat ja vastuualueet.

Uutuusarvo: Henkilöstön psykososiaalinen kuormittuminen todetaan ja eritellään tarkasti työelämälähtöisellä havainnoinnilla, jonka toteuttaa ulkopuolinen asiantuntija ennen hankkeen alkua. Todellinen yhteiskehittäminen vanhustyössä.

Tavoitteet: Henkilöstön psykososiaalisen kuormittumisen väheneminen ja siihen soveltuvien menetelmien kehittyminen.

Menetelmät: Työelämän kehittämiseen käytetään yhteiskehittämisen menetelmiä (mm. six hats, aivoriihi). Kehittämisaihealueisiin tulee kuhunkin oma kehittämistyöryhmä ns. rukkasryhmäksi. Rukkasryhmä valmistelee tarvittavaa kehittämistä ja tuo pohjaesitykset koko henkilöstölle, joka jatkaa siitä yhteiskehittämistyön loppuun asti.

Osallistujat: Koko Uuraisten kunnan vanhuspalveluhenkilöstö, yhteistyöverkosto

Odotettavissa olevat hyödyt: Vanhuspalvelujen puutteellinen johtamisjärjestelmä uusiutuu kokonaan. Johtamisesta tulee henkilöstön työn edellytysten luoja ja jatkuva tuki työlle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mirkka Simonen