Uusia näkökulmia itsemääräytymisen edistämiseen työssä: tapaustutkimus itseohjautuvasta organisaatiosta

8th Self-Determination Theory Conference, Center for Self-Determination Theory (CSDT) , 31.5.-3.6.2023, Orlando, Florida, Yhdysvallat.

Hanketiedot

Hankenumero
230001

Hakija
Merja Luostarinen

Toteuttaja
Merja Luostarinen

Lisätietoja
Merja Luostarinen
merja.luostarinen@tuni.fi

Toteutusaika
11.1.2023 - 4.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 567 euroa

Tiivistelmä

Tieteellinen esitys kuvaa laadullisen tutkimuksemme tunnistamia uusia käytäntöjä, joiden avulla muodollisen johdon minimoinut itseohjautuva organisaatio edistää työntekijöidensä kolmen psykologisen perustarpeen täyttymistä. Toisin kuin aiempi itsemääräytymisteorian tutkimus, esitys tunnistaa johtamiskäytäntöjen lisäksi esimerkiksi rekrytoinnin- ja perehdytyksen sekä yksilöllisen työssä kehittymisen ja yhteisöllisyyden tukemisen psykologisten perustarpeiden täyttymistä edistävinä tekijöinä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Merja Luostarinen