Uusien työnteontapojen vaikutus tietotyön tuottavuuteen -väitöstyö

Hanketiedot

Hankenumero
114269

Hakija
Miikka Palvalin

Toteuttaja
Miikka Palvalin

Lisätietoja
Miikka Palvalin
miikka.palvalin@tut.fi

Toteutusaika
1.10.2014 - 31.3.2016

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia uusilla työnteontavoilla on tietotyöntekijän suorituskykyyn. Tutkimuksessa tarkastellaan ilmiötä lähtökohtaisesti yksittäisen tietotyöntekijän näkökulmasta. Lähtökohtana on pyrkimys parantaa tietotyöntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä aiempaa fiksummin ja parantaa tätä kautta tietotyöntekijöiden työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Tutkimusaineisto koostuu yli 600 vastauksesta, jotka on kerätty useista suomalaisista organisaatioista SmartWoW-kyselyn avulla vuosien 2014-2015 aikana. Hankkeen tarkoituksena on analysoida aiemmin kerätty aineisto tilastollisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen ja raportoida tulokset artikkeleissa sekä väitöskirjassa.

Tutkimus on osa DI Miikka Palvalinin tietotyön tuottavuutta käsittelevää väitöskirjaa. Tulokset ovat käytettävissä 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miikka Palvalin

Tiedote

SmartWoW vie fiksumpaan työntekoon

31.3.2016

Tampereen teknillisen yliopiston Mittaritiimin tutkijat ovat
kehittäneet SmartWoW (Smart Ways of Working) -analyysin, jonka
tuottaman tiedon avulla tietotyötä voi tehdä fiksummin.

Mukana kehitystyössä on ollut myös tohtorikoulutettava, DI
Miikka Palvalin. Hänen tekeillä oleva
väitöskirjansa käsittelee tietotyön tuottavuuden ja työhyvinvoinnin
kehittämistä. Keskeiseksi aiheeksi ovat tarkentuneet
mittausmenetelmät – etenkin SmartWoW –, joilla työtapojen muutoksia
tietotyössä voidaan mitata.

Tietoa neljästä osa-alueesta

SmartWoW on helppokäyttöinen kysely. Se korostaa niin sanotun
älykkään työn periaatteita, ja siinä on hyödynnetty tuoreinta
tutkimustietoa.

Työkalu palvelee kolmea tarkoitusta. Ensinnäkin sen avulla
työntekijöille voidaan viestiä mahdollisuudesta kehittää ja muuttaa
omaa työskentelyään kohti järkevämpiä menetelmiä.

Toiseksi SmartWoW tarjoaa organisaation johdolle tietoa
organisaation tilasta neljällä osa-alueella: työympäristö,
yksiöiden työskentelytavat, työhyvinvointi ja tuottavuus. Analyysi
tarjoaa myös vertailun muihin tietointensiivisiin
organisaatioihin.

Kolmanneksi SmartWoW toimii tutkimusinstrumenttina, joka tuottaa
aineistoja tutkimuksen tarpeisiin.

Kysely on tehty parissakymmenessä organisaatiossa, ja vastaajia on
ollut noin 3 000.

 

Artikkeleita julkaisuprosessissa

Palvalin on työstänyt artikkeliväitöskirjaansa
Työsuojelurahaston tutkijastipendin tuella.

Stipendiaikana on valmistunut kolme tieteellistä artikkelia
kansainvälisiin tiedejulkaisuihin. Niistä yksi on hyväksytty
julkaistavaksi ja kaksi on arvioitavana.

Palvalin vie artikkeliväitöskirjansa loppuun Työsuojelurahaston
loppuunsaattamisstipendin turvin (
116053). Esitarkastukseen työ etenee vuoden
2016 lopussa tai 2017 alussa.

   

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Artikkelikäsikirjoitukset

Palvalin, M., Vuolle, M. (2015). Methods for identifying and measuring the performance impacts of work environment change. (Kuvataan kolme erilaista menetelmää mitata työympäristömuutoksen vaikutuksia tietotyöhön). Tila: Hyväksytty julkaistavaksi, Journal of Corporate Real Estate.

Palvalin, M. (2016). How to Measure Impacts of Work Environment Changes on knowledge work productivity – Validation and Improvement of SmartWoW tool? (Suosiota saaneen SmartWoW työkalun jatkokehitys ja tilastollinen validointi), Tila: Arvioitavana, Measuring Business Excellence.

Palvalin, M. (2016). Knowledge work productivity framework. (Tarkastellaan tietotyön tuottavuuden ilmiötä. Hyödynnetään SmartWoW-kyselyllä kerättyä aineistoa). Tila: Arvioitavana, Journal of Knowledge Management.

Kaikki artikkelit ovat vielä julkaisuprosessissa, mutta julkaisemisen jälkeen ne voi lukea ilmaiseksi osoitteessa:

https://tutcris.tut.fi/portal/en/persons/miikka-palvalin%28243411b6-ae0d-4978-874f-4ac2a02efb7b%29/publications.html