Uusien työvälineiden käyttö ja toiminnan muutos: Tietomallintaminen rakennushankkeissa

Hanketiedot

Hankenumero
117026

Hakija
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Toteuttaja
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Lisätietoja
Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo
hannele.kerosuo@tuni.fi

Toteutusaika
5.7.2017 - 11.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
22.2.2017
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 050 euroa

Tulokset valmistuneet
11.8.2017

Tiivistelmä

Tietomallintamisen käyttöönotto on laajentunut 2010-luvulla rakennusteollisuudessa, mutta osa alan yrityksistä ja rakennuksien omistajista on kuitenkin vasta alussa tietomallintamisen hyödyntämisessä. Tietomalleja käytetään rakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on tallentaa kaikki rakennusta koskeva informaatio digitaalisessa muodossa koko sen elinkaaren ajalta. Matka-apuraha liittyy Työsuojelurahaston tukeman ’Tietomallintamisen käytön kehittäminen ja uudet työroolit rakennushankkeissa: tutkimustulosten työstäminen, julkaisu ja levittäminen’ hankkeeseen (117026). Apuraha mahdollistaa osallistumisen European Group of Organization Studies konferenssiin, 6-8.7.2017 Kööpenhaminassa Tanskassa. Siellä esitettävä paperi on käsikirjoitus alan tieteelliseen lehteen lähetettävästä artikkelista ja tavoitteena on saada tukea käsikirjoituksen viimeistelylle. Tietomallintamisen käyttöönotto tuo mukanaan työntekijöille monia työn muutokseen liittyviä haasteita. Tutkimus on pitkittäistutkimus tietomallintamisen käyttöönotosta yhdessä rakennusliikkeessä vuosina 2006-2015. Artikkelin aineisto on kerätty kolmessa tutkimushankkeessa vuosina 2011-2015. Aineisto koostuu tiimin haastatteluista ja toiminnan havainnoinnista kolmessa rakennushankkeessa. Tutkimuksen tulokset näyttävät erityisesti miten käyttöönottoa voi ja kannattaa tukea. Käyttöönoton tutkimus tukee työpaikkoja ja työntekijöitä uuden teknologian käyttöönottoon liittyvässä toiminnan muutoksessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele (Tarja, Eeva, Hannele) Kerosuo

Tiedote

Tietomallintamisen edut esiin kokeillen

11.8.2017

Kaikkia uusien teknologioiden käyttöönotolta odotettuja hyötyjä ei ole saavutettu. Tietomallintamisen tarjoamat mahdollisuudet toteutuvat vähitellen kokeilujen ja käytön myötä. Näin arvioi Helsingin yliopiston dosentti Hannele Kerosuo, joka osallistui eurooppalaiseen EGOS-konferenssiin, joka järjestettiin Kööpenhaminassa 6.–8. heinäkuuta 2017. EGOS on vuosittain järjestettävä organisaatiotutkimuksen johtava konferenssi.

Kerosuo esitteli tutkimusta, joka pyrkii tuomaan uutta tietoa tietomallintamisen käytöstä rakennusteollisuudelle. Hän sai konferenssissa vahvistusta narratiivisen menetelmän käytöstä tutkimuksessa. Kerosuo osallistui konferenssiin Työsuojelurahaston matkastipendin avustamana.

Pitkittäistutkimuksella pätevää tietoa

Hannele Kerosuon konferenssiesitys pohjaa Työsuojelurahaston stipendin (TSR 117034) pitkittäistutkimukseen, jonka aineisto on kerätty 2011–2015 kolmessa tutkimushankkeessa (Rakennusteollisuuden PRE-ohjelma 2011–2014; Suomen Akatemian Advanced Forms of Building Information Modeling 2014–2015 ja TSR:n rahoittama Hankkeista oppiminen -tutkimus: TSR 115196, 2015–2016).

Pitkittäistutkimus tarjoaa Kerosuon mukaan todenmukaisen kuvan käyttöönottoprosessin vaiheista sekä prosessissa luoduista tietomallintamisen uusista käytöistä ja hyödyistä.

Kerosuo kertoo saaneensa osallistujalta arvokasta palautetta menetelmänsä pätevyydestä. Artikkeli on julkaistu Tietomallintamisen pitkät ja mutkikkaat polut rakennusyrityksessä -lyhennelmänä Mittaviiva Oy:n verkkosivuilla.

Kerosuo käyttänee narratiivista menetelmää myös TSR:n rahoittaman hankkeen loppuraportoinnissa (TSR 115430).

Toimittaja
Hannu Kaskinen