Uusliberaali hallinnallisuus nykyajan työelämän suhteissa

Hanketiedot

Hankenumero
117188

Hakija
Kirsi Eräranta

Toteuttaja
Kirsi Eräranta

Lisätietoja
Kirsi Eräranta
kirsi.eraranta@aalto.fi

Toteutusaika
3.8.2017 - 14.8.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.6.2017
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 154 euroa

Tulokset valmistuneet
14.8.2017

Tiivistelmä

Konferenssimatkan tarkoituksena on osallistua Academy of Management -konferenssiin Atlantassa, Yhdysvalloissa, ja esitellä siellä konferenssipaperi ”Manifestations of Neoliberal Governmentality in Contemporary Work and Employment Relations”. Esitys liittyy Suomessa ja muualla maailmassa yleistymässä olevaan epätyypilliseen tai prekaariin työhön; erityisesti työhön, joka on riippuvaista tietystä ”työnantajasta” mutta jota ei tehdä varsinaisessa työsuhteessa ja josta puuttuu siten perinteiset työsuhteen edut. Tarkastelemme aihetta verkostomarkkinointiorganisaatiossa toteutetun etnografisen tutkimuksen kautta ja analysoimme, minkälaisia johtamisen ja sitouttamisen käytäntöjä tähän yrittäjämäiseen ja heikot edut sisältävään työhön liittyy.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Eräranta

Tiedote

Prekaareja työntekijöitä hallitaan biovallan mekanismeilla

14.8.2017

Yhä yleistyvässä keikkataloudessa perinteiset työsuhteet väistyvät taka-alalle epävarman prekaarityön tieltä. Prekaarityöllä tarkoitetaan kaikkia tilapäisiä ja määräaikaisia työsuhteita ja prekaariin luetaan usein itsensä työllistäjät, näennäis- ja pakkoyrittäjät. Verkostomarkkinoinnin alalla prekaareja työntekijöitä hallitaan muun muassa biovallan mekanismien kautta.

Aalto-yliopiston johtamisen laitoksen apulaisprofessori Kirsi Eräranta osallistui Työsuojelurahaston matkastipendin avulla Academy of Management konferenssiin elokuussa Atlantassa.

Eräranta esitteli konferenssissa Johanna Moisanderin ja Claudia Großin kanssa kirjoittamansa artikkelin, jossa tarkastellaan verkostomarkkinoinnin prekaareja työntekijöitä ja keinoja, joilla työntekijöitä hallitaan yrittäjämäisinä subjekteina kahden biovallan mekanismin kautta: sopimuspohjaisella työn organisoinnin mallilla, joka tekee yksittäisistä työntekijöistä ”yrittäjiä”, sekä verkostomaisella liiketoimintamallilla, jossa työntekijäkunta on sosiaalisesti ja taloudellisesti toisistaan riippuvainen verkosto ja itseohjautuva yhteisö.

Esitykseen liittyvä artikkeli ”Mechanisms of biopower and neoliberal governmentality in precarious work: Mobilizing the dependent self-employed as independent business owners” on hyväksytty julkaistavaksi Human Relations -lehdessä. 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Johanna Moisander, Claudia Gross & Kirsi Eräranta.

Manifestations of Neoliberal Governmentality in Contemporary Work and Employment Relations. http://https://www.tsr.fi/documents/20181/860652/117188-abstract-Abstract_TSR_2017.pdf

-abstrakti. 2017.