UV-C säteilykammion vaikutus mikrobien tuhoamisessa

Hanketiedot

Hankenumero
110296

Hakija
Mecastep Oy

Toteuttaja
Mecastep Oy

Lisätietoja
Jukka Mero
jukka.mero@mecastep.fi

Toteutusaika
5.7.2010 - 1.11.2010

Työsuojelurahaston päätös
22.6.2010
9 800 euroa

Kokonaiskustannukset
24 130 euroa

Tulokset valmistuneet
1.11.2010

Tiivistelmä

Tavoitteet
Tavoitteena on saada tutkimustulokset, joita voidaan hyödyntää sisäilmaongelmista kärsivien henkilöiden terveydensuojelussa ennaltaehkäisevästi. Tutkimuksella saatuja tuloksia voidaan soveltaa työterveyshuollossa antamalla tietoa työnantajille laitteen tuomasta todellisesta avusta.

Menetelmät
Tutkimus suoritetaan laboratoriotutkimuksena sekä henkilöstön oirekyselytutkimuksena ja mikrobimittauksina ennen ja jälkeen laitteiden käyttöönottoa.

Oirekyselytutkimuksen suorittaa Kuopion THL ja mikrobimittaukset Kuopion TTL.

Kuopion Mäntykankaan koululla 2 luokkahuoneessa ja kirjastossa suoritetaan tilojen vakituisilla käyttäjillä oirekyselytutkimus viikoilla 36 -41. Lisäksi ao. tiloista tehdään mikrobimääritykset ennen ja jälkeen tutkimusjakson eli viikoilla 35 ja 41. Kuopion yliopiston 2 tilassa ilmanpuhdistimet ovat toiminnassa 14.9.-15.10. mikrobimääritykset suoritetaan ennen testijaksoa 13.9. ja testijakson lopussa 15.10.
Laboratoriotutkimus suoritetaan Itä-Suomen Yliopiston ympäristötieteen laitoksen tuulitunnelissa johtamalla puhdasviljelmästä tuotettua mikrobiaerosolia UV-C kammioon. Puhdistimeen menevän aerosolin pitoisuus säädetään noin kahteen kolmasosaan mikrobimääritysmenetelmän ylärajasta. Kammiosta ulostulevasta ilmasta tehdään mikrobimääritykset homesienten osalta mallasuutealustalla ja bakteerien osalta THG alustalla.

Tulokset
Tulokset ovat käytettävissä 26.11.2010 ennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Mero

Tiedote

Ilmanpuhdistin vähentää mikrobeja ja hengitysoireita

1.11.2010

Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen tutkijat ovat testanneet
Sterimat-ilmanpuhdistimen. Laboratorio- ja kenttäkokeet osoittavat,
että ilmanpuhdistin tuhoaa elinkykyisiä homesieniä ja bakteereita.
Oirepäiväkirjat puolestaan vahvistavat, että mikrobivaurioituneissa
tiloissa toimivien henkilöiden oireet helpottuvat.
Työsuojelurahasto rahoitti kyseistä Mecastep Oy:n
kehittämishanketta.

Tutkimus pyrki todentamaan, että UV–C-valosäteilykammio vähentää
sieni-itiöiden ja bakteereiden pitoisuuksia huoneilmassa.
Elinkykyisten mikrobien pitoisuus mitattiin ennen ja jälkeen UV–C
-kammion. Koe tehtiin Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen
laitoksella.

Tutkijat selvittivät laboratorio- ja kenttätutkimuksilla
Sterimat-ilmanpuhdistimen mikrobien erotuskykyä.
Laboratoriokokeessa syötettiin mikrobiaerosolia UV–C-kammioon.
Mikrobit oli tuotettu tuulitunnelissa puhdasviljelmästä. Aerosolin
pitoisuus säädettiin noin kahteen kolmasosaan
mikrobimääritysmenetelmän ylärajasta. Kammiosta tulevasta ilmasta
tehtiin mikrobimääritykset; homesienet mallasuutealustalla ja
bakteerit THG-alustalla.

Selvä tulos oli, että ilmanpuhdistimen pienentää tehokkaasti
mikrobipitoisuuksia laboratorio-oloissa.

 

Oirepäiväkirja koulun henkilöstölle

 

Kenttätutkimuksessa oli kolme kohdetta. Niistä yhdessä Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos seurasi terveysvaikutuksia
oirepäiväkirjalla. Oirekysely tehtiin Kuopion Mäntykankaan koulun
kahden luokkahuoneen ja kirjaston vakituisille käyttäjille. Heiltä
kysyttiin, onko ilmanpuhdistin mahdollisesti vaikuttanut oireisiin.
Näistä tiloista määritettiin mikrobit viikko ennen kyselyä ja
kyselyn viimeisellä viikolla.

 

Kuopion yliopiston kahdessa tilassa ilmanpuhdistimet olivat
toiminnassa noin kuukauden. Mikrobit havainnoitiin juuri ennen
testijaksoa ja testin lopetuspäivänä.

 

Myös kenttäkokeissa terveysoireiden havaittiin lieventyneen, kun
käytettiin Sterimat-ilmanpuhdistinta. Mikrobimittaukset teki
Työterveyslaitoksen Kuopion aluetoimipiste.

 

Teho näkyy tilastollisesti ja terveysoireiden
vähenemisenä


 

Kenttätutkimuksella seurattiin mesofiilisten sienten ja
bakteereiden muutosta. Näin tarkasteltiin, oliko ilmanpuhdistin
vaikuttanut oireisiin. Eroja testattiin tilastollisen
SAS-ohjelmiston χ2-testillä.

Laboratoriokokeissa todettiin, että UV–C-kammio vähensi
elinkykyisten homesieni-itiöiden esiintyvyyttä vähintään kolmella
neljänneksellä tai tuhosi ne jopa täysin. Bakteereita se tuhosi
vielä paremmin: 94:stä 100 prosenttiin.

 

Kenttätutkimus osoitti mesofiilisten sienten pitoisuuden alenevan
tutkimusjaksolla puolesta kolmeen neljäsosaan.

Oireista tilastollisesti merkitsevästi vähenivät kuiva yskä,
nuha tai nenän tukkoisuus, äänen käheys, kuume ja lihaskipu.

 

Sisäilmatekijöistä merkitsevästi vähenivät erityisesti melu, pöly
tai likaisuus. Myös vilustuminen tai flunssa 24:nä viime tuntina
väheni tilastollisesti merkitsevästi, kun ilmanpuhdistin oli
toiminnassa.

Tuloksia voi hyödyntää sisäilmaongelmista kärsivien henkilöiden
terveydensuojelussa. Työterveyshuolto voi levittää työnantajille
tietoa laitteesta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Timo Tikkanen ja Jukka Mero. Sterimat ilmanpuhdistimen UV-C säteilykammion vaikutus mikrobien tuhoamiseen huoneilmasta. Aducate reports and books 12/2001.Itä-Suomen yliopisto. 63 sivua. ISSN 1798-9116, ISBN 978-952-61-0335-8 (painettu), ISBN 978-952-61-0336-5 (pdf), http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-0336-5 Avaa