VAASAN Oy, Vantaan leipomon lähettämön työmenetelmien kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
115202

Hakija
VAASAN Oy Vantaan leipomo

Toteuttaja
VAASAN Oy Vantaan leipomo

Lisätietoja
Harri Kurila
harri.kurila@vaasan.com

Toteutusaika
5.3.2015 - 30.5.2015

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2015
12 086 euroa

Kokonaiskustannukset
24 172 euroa

Tulokset valmistuneet
30.5.2015

Tiivistelmä

VAASAN Oy, Vantaan leipomon lähettämötyöntekijöiden sairaspoissaolot ovat lisääntyneet vuoden kuluessa merkittävästi. Suoritettava työ on fyysisesti raskasta ja työergonomiassa on kehitettävää.

Hankkeen avulla pyritään alentamaan sairaspoissaoloja ja kehittämään työergonomiaa, sekä myös vaikuttamaan henkilöiden työurien kestoon sitä pidentävästi alentamalla tai tasapainottamalla työn kokonaiskuormittavuutta. Hankkeessa ovat mukana Vantaan leipomon esimiehet, luottamushenkilöt ja lähettämön työntekijät, VAASAN tukiorganisaatioiden sekä Työterveyslaitoksen ja Terveystalo Oy:n asiantuntijat.

Hanke toteutetaan osin työpajojen avulla. Työpajaan tavoitellaan osallistuvaksi kerralla maksimissaan 10 henkilöä, jotta työpajan toiminta olisi riittävän aktiivinen ja osallistava.Työpajojen aiheet on suunniteltu eri prosessien mukaan. Työpajoissa käsitellään seuraavia aiheita: työmenetelmät, työtavat, työnkierto, työvälineet, työliikkeet.
Näitä hankkeessa tutkittavia ja kehitettäviä osa-alueita määritettiin ennen hankeen käynnistämistä Terveystalon työterveyshoitajan suorittamilla lähettämötyöntekijöiden haastatteluilla.

Hankkeen tuloksia sovelletaan myös muissa VAASAN leipomoissa.
Hanke valmistuu elokuun 2015 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Harri Kurila

Tiedote

Työn leipominen vähensi sairauspoissaoloja

30.5.2015

Vaasan Oy:n Vantaan leipomon lähettämötyöntekijöiden sairauspoissaolot olivat lisääntyneet vuodessa merkittävästi. Terveystalo Oy:n johtamalla kehittämishankkeella onnistuttiin alentamaan sairauspoissaolomääriä tavoitteiden mukaisesti: Esimerkiksi alle 30 päivän sairauslomien määrä vähintään puolittui, ja pitkiä sairauslomia tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi ei ollut lainkaan loppuraportin kirjoitushetkellä.

Kehittämisen aluksi Työterveyslaitoksen asiantuntijat kartoittivat lähettämön tuotekeräilyn työvaiheet ja niiden vaarat. Vaasan Oy:n työterveyshoitaja haastatteli lähettämön työntekijät ja esimiehet.

Terveystalon työfysioterapeutti katselmoi lähettämön työtehtävät. Katselmoinnin perusteella työfysioterapeutti laati kuvallisen ohjeistuksen, jossa annetaan ohjeita taukojumppaan ja jumppaan työn ohessa. Ohjeet sisältävät myös kuvat sekä kuormittavista että kuormitusta vähentävistä työtavoista.

Työpaja miellytti väkeä

Työterveyslaitoksen asiantuntijat järjestivät neljä 3,5-tuntista Kaizen-työpajaa kaikille lähettämön kokoaikaisille työntekijöille. Kaizen tarkoittaa jatkuvaa parantamissa pienin askelin.

Henkilöstöä miellytti niin koko hanke kuin työpaja, jossa käsiteltiin työtehtävät, työmenetelmät, työvälineet, työkuormitus, työkierto ja työvuorojärjestelyt.

Työpajoissa analysoitiin myös kaikki havainnointikartoituksella kerätty aineisto. Niin ikään analysoitiin lähettämöympäristön kalusto, tuotesijoittelu ja materiaalivirtaukset. Analyysien perusteella suunniteltiin kehitystoimet, ja havaittuja puutteita alettiin korjata.

Henkilöstö intoutui kehittäjäksi

Olennaisiin tuloksiin kuuluu se, että henkilöstö aktivoitui oman työnsä kehittämiseen. Työmenetelmien muuttaminen antoi aikaa työhön ja vähensi kuormitusta. Myös turha kävely ja tavaroiden etsintä ovat vähentyneet.

Apuvälineiden käyttö on lisääntynyt. Lähettämöalueiden siisteys ja järjestys ovat parantuneet. Työkierto toteutettiin Työterveyslaitoksen suosituksen mukaisesti.
 

Työntekijän osaaminen hyödyksi

Vantaan hankkeen kehittämistoimia jatketaan muun muassa työpajoissa henkilöstön kanssa. Näin voidaan paremmin hyödyntää työntekijöiden ammattitaitoa ja oman työn tuntemusta. Tämä helpottaa myös muiden jatkossa ilmenevien kuormitusongelmien ratkaisua ja sujuvoittaa toimintoja.

Työsuojelurahaston rahoittaman kehittämishankkeen tuloksia on tarkoitus soveltaa myös muissa Vaasan Oy:n lähettämöissä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Harri Kurila. VAASAN Oy, -loppuraportti. Avaa

Sairauspoissaolot kuriin yhdessä leipoen. Tiedon sillan verkkosivusto. 5.2.2018. https://tiedonsilta.fi/sairauspoissaolot-kuriin-yhdessa-leipoen/