Vaativat ja vaikuttavat vuorovaikutustilanteet turvallisessa virtuaaliympäristössä

Hanketiedot

Hankenumero
220307

Hakija
CoHumans Oy

Toteuttaja
CoHumans Oy

Lisätietoja
Jenni Spännäri
jenni.spannari@helsinki.fi

Toteutusaika
1.10.2022 - 30.9.2023

Työsuojelurahaston päätös
11.10.2022
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
45 695 euroa

Tiivistelmä

Kehitetään koulutusmenetelmä, jossa tuodaan tutkittu tieto toimivaa organisaatiota rakentavista inhimillisistä kohtaamisista työyhteisöjen kokeiltavaksi turvallisessa virtuaaliympäristössä. Menetelmässä 1) selvitetään co-creation -menetelmin, mitkä asiakasorganisaatiossa ovat inhimilliselle kohtaamiselle haastavimmat tilanteet, 2) harjoitellana niitä kokemuksellisessa virtuaaliympäristössä ja 3) luodaan tämän pohjalta organisaatiossa käyttöön otettavia toimintatapoja inhimilliseen kohtaamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jenni Spännäri