VAHVISTU, INNOSTU JA UUDISTU – dialogissa sen salaisuus

Hanketiedot

Hankenumero
230289

Hakija
Kuhmon kaupunki

Toteuttaja
Milanu Oy

Lisätietoja
Hanna Pikkarainen
hanna.pikkarainen@kuhmo.fi

Toteutusaika
1.8.2023 - 31.5.2024

Työsuojelurahaston päätös
21.6.2023
6 560 euroa

Kokonaiskustannukset
13 120 euroa

Tulokset valmistuneet
12.6.2024

Tiivistelmä

Kuhmon kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen voimavarakeskeisellä työotteella kohti vahvuusperusteista toimintakulttuuria.
Koulutus, konsultointi ja voimavarakeskeinen työnohjaus.
Uudenlaiset työtavat varhaiskasvatuksessa (positiivinen pedagogiikka) vaativat henkilöstöltä uudenlaista yhteistä ajattelua ja toimintakulttuurin muutosta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Pikkarainen

Tiedote

VAHVISTU, INNOSTU JA UUDISTU – dialogissa sen salaisuus. Työhyvinvoinnin kehittämishanke

12.6.2024

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli Kuhmon kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen voimavarakeskeisellä työotteella kohti vahvuusperusteista toimintakulttuuria. Kehittämistyötä tehtiin yhdessä osallistujien kanssa ja toimintaa kehitettiin syklisesti suunnittelun, toiminnan, arvioinnin ja uudelleensuunnittelun kautta. Päämäärä yhtenäisestä ja työhyvinvointia lisäävästä yhteisöllisestä vahvuusperusteisesta varhaiskasvatuksesta vahvistui ja esihenkilöt saivat tukea johtamiseen.

Lähtökohdat

Kehittämishankkeen lähtökohtana oli varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutostyö. Muutostyössä otettiin huomioon Siqni-työhyvinvointikyselyn tulokset, jotka toivat esiin henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta merkitykselliset asiat. Tavoitteena oli työnilon kokemukset ja työssä onnistumiset mahdollistava vahvuusperusteinen toimintakulttuuri sekä veto- ja pitovoiman lisääminen Kuhmon varhaiskasvatukseen. Asiantuntijana toimi työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden koulutuskeskus Milanu Oy.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuivat kaikki Kuhmon kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön jäsenet. Hankekaudella varhaiskasvatusta toteutettiin kolmessa kunnallisessa päiväkodissa (Tuupalan päiväkoti, vuoropäiväkoti Kuusenkuiske sekä Satumetsän päiväkoti) sekä seitsemässä perhepäivähoitopaikassa. Henkilöstön yhteisten koulutusten ja yhteisöllisten tapahtumien lisäksi jokaisessa toimintayksikössä toimi työnohjaukselliset tyhytiimit. Lisäksi esihenkilöille järjestettiin voimavarakeskeistä työnohjausta.

Menetelmät

Kehittämismenetelmänä hankkeessa oli voimavarakeskeinen työote ja ratkaisukeskeisyys systemaattisella etenemisellä työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Lähestymistapana oli palvelumuotoilu ja innovaatioiden tuottaminen asiakaslähtöisesti. Lisäksi benchmarkkaus eli vertailukehittäminen, kyselyt, osallistuva havainnointi ja erilaiset yhteisölliset ideointimenetelmät kuuluivat kehittämismenetelmiin. Koulutus, konsultointi ja voimavarakeskeinen työnohjaus toimenpiteinä nivoutuivat kehittämisprosessiin.

Vaikuttavuus

Kehittämishankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta on arvioitu henkilöstölle tehtyjen kyselyjen, keskustelujen sekä hankkeen aikana tehtyjen havaintojen kautta. Hanke koettiin merkityksellisenä vahvuusperusteisen toimintakulttuurin muutostyössä. Positiivinen ajattelu ja avoin vuorovaikutus nähtiin merkittäviksi tekijöiksi työhyvinvoinnin parantamisessa ja muutosten onnistuneessa toteuttamisessa. Yhteiset tilaisuudet koettiin voimaannuttavina ja innovatiivisuus lisääntyi kaikissa yksiköissä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeessa käytetty voimavarakeskeinen työote työhyvinvoinnin edistäjänä ja positiiviseen psykologiaan pohjautuva vahvuusperusteinen toimintakulttuuri sekä dialogisuus soveltuvat hyvin erilaisiin työyksiköihin. Systemaattinen kehittämismalli (yhteisölliset koulutukset, yksikkökohtaiset työnohjaukset tyhytiimeille, esihenkilöiden työnohjaus) sekä käytössä olleet työkalut (mm. kanban-taulut, ideaparkki) mahdollistavat kaikkien osallistumisen niin lähi-, hybridi- kuin etätyöyhteisöissä.

Aineisto

Milla Koistinen ja Anu Kyllönen, Milanu Oy, Hanna Pikkarainen, Kuhmon kaupunki. VAHVISTU, INNOSTU JA UUDISTU
– dialogissa sen salaisuus. Työhyvinvoinnin kehittämishanke. Loppuraportti. 2024. Avaa