Vaikuttavaa painonhallintaa työikäisille: kolmen virtuaalipohjaisen painonhallintaintervention vaikutukset työkykyyn

Hanketiedot

Hankenumero
200379

Hakija
Helsingin kaupunki

Toteuttaja
Helsingin kaupunki

Lisätietoja
Siniriikka Männistö
siniriikka.mannisto@hel.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
60 000 euroa

Kokonaiskustannukset
108 552 euroa

Tiivistelmä

Lihavuuden tiedetään olevan yhteydessä heikentyneeseen ja menetettyyn työkykyyn tuottaen sekä suoria että välillisiä kustannuksia. Tämä on luonut painetta kehittää työterveyslähtöinen, kustannusvaikuttava lihavuudenhoitomenetelmä. Tutkimme yhteistyössä Painonhallintatalon kanssa, millainen virtuaalipohjainen interventio (yksilö vai ryhmä) sitouttaisi parhaiten hoitoa työterveysnäkökulmaan ja tarjoaisi eniten vaikuttavuutta verrattuna pelkkään virtuaalihoitoon.

Hankkeen vastuuhenkilö

Siniriikka Männistö