Vaikuttavia kohtaamisia – Promotion Pointin kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
190314

Hakija
Promotion Point Oy

Toteuttaja
Kaswu Oy

Lisätietoja
Markus Pukari
markus.pukari@promotionpoint.fi

Toteutusaika
1.8.2019 - 31.7.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2019
13 750 euroa

Kokonaiskustannukset
27 500 euroa

Tiivistelmä

Hankkeeseen suunnitellaan innovatiivinen kehittämiskokonaisuus ja testataan Suomessa uutta lähestymistapaa oppimiseen. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää Promotion Pointin henkilöstön myyntiä ja toimintaa tiimissä sekä viihtyvyyttä työssä. Tarkoitus on selvittää millä tavoin tämän päivän ja huomisen nuoret sitoutuvat töihin ja miten heitä tuetaan kohti seuraavia päämääriä. Seurannan tavoitteena on tehostaa opittujen asioiden mielessä pysymistä työpäivien arjessa. Kaswu Oy:n Tuplawarmista-menetelmää hyödyntäen on mahdollista löytää osallistujien toiveet sekä tarpeet eri kohdissa projektia.

Kehittämishankkeeseen kuuluu Kaswu Oy:n osallistavat työpajat sekä tutkitut seurannan työvälineet. Työpajoissa pyritään tehostamaan kestävää kehitystä, työntekijän motivaatiota sekä vahvaa perusosaamista arjessa yhdessä Promotion Pointin henkilöstön, esimiesten ja asiakkaiden kanssa. Kehittämishankkeessa ylläpidetään myyjien itse asettamien tavoitteiden saavuttamista palaamalla kyseiseen tavoitteeseen tietyin väliajoin. Aikavälikertauksen ideaa toteutetaan muun muassa tekoäly AI Lindan sähköisten yhteydenottojen muodossa. Henkilöstön vastausten perusteella voidaan arvioida, kuinka työpajoissa opittuja sisältöjä on sovellettu osaksi omia työkäytäntöjä sekä selvittää henkilöstön osaamisen kehitystä työpajojen jälkeen. Aktiivisella mieleen palauttamisella on tutkitusti saavutettu positiivisia tuloksia ihmisten oppimisen ja muistikyvyn kehittämisessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Markus Pukari