Vaikuttavuutta johtamisen ja esimiestyön laadun kehittämiseen

Hanketiedot

Hankenumero
200301

Hakija
Muhoksen kunta

Toteuttaja
Mcompetence Oy

Lisätietoja
Jussi Rämet
jussi.ramet@muhos.fi

Toteutusaika
1.10.2020 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
9.10.2020
11 500 euroa

Kokonaiskustannukset
23 000 euroa

Tiivistelmä

Digitalisaation yleistyessä kehitämme työelämän laatua ja rakennamme inhimillisiä vahvuuksia ja psykososiaalista toimivuutta tukemalla vuorovaikutusosaamista. Kehittämishankkeessa vahvistamme työn imua ja tuemme esimiesten valmiuksia tiedolla johtamiseen. Vahvistamme koko henkilöstön innostusta ja sitoutumista sekä itsensä että oman toiminnan kehittämiseen. Valtakunnallisen trendin mukaisesti mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ovat myös kunnassamme suurin yksittäinen syy sairauspoissaoloihin. Henkilöstöstä eläköityy 10 vuoden aikana yli 25 %.

Projektissa käytetään Lapin yliopiston kehittämää tieteellisesti validoitua menetelmää, jossa mitataan ja kehitetään työelämän laatua tuotantotekijänä käyttäen motivaatioteoriaa. Esimiestyön parantamisessa käytetään tutkittua tekoälyavusteista simulaatiovalmennusta, jolla vahvistetaan esimiesten vuorovaikutusosaamista ja johtamismallia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jussi Rämet