Väkivallan pelko hoitoalalla. Mistä se syntyy ja miten se vaikuttaa hyvinvointiin, suojaako lähiesimiehen turvallisuutta tukeva johtajuus pelolta?

Hanketiedot

Hankenumero
117401

Hakija
Kati Saarenpää

Toteuttaja
Kati Saarenpää

Lisätietoja
Kati Saarenpää
kati.saarenpaa@uva.fi

Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2018

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2017
28 000 euroa

Kokonaiskustannukset
28 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2018

Tiivistelmä

Tutkimuksen lähtökohtana on näkemys siitä, että väkivallan pelko on merkittävä psykososiaalinen riskitekijä suomalaisessa työelämässä, erityisesti hoitoalan työntekijöiden hyvinvoinnille. Kohdattu väkivalta ja yksintyöskentely voivat lisätä väkivallan pelkoa toisaalta lähiesimiehen turvallisuutta tukeva johtajuus voi puolestaan vähentää väkivallan pelkoa tai jopa lieventää riskitekijöiden vaikutuksia. Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa hoitoalalla työskentelevien ihmisten väkivallan pelosta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja sen seurauksista hyvinvoinnille. Sekä turvallisuutta tukeva johtajuuden tilasta on suomalaisella hoitoalalla. Tutkimus pohjautuu teoreettisesti työn vaatimukset ja voimavarat-malliin. Hankkeen tarkoituksena on ensisijaisesti tuottaa uutta tietoa ymmärryksen lisäämiseksi tulevaisuuden syvällisen kehittämistoiminnan pohjaksi, kuitenkin tämän hankeen tarkoituksena on myös kehittää alustavasti toimenpide-ehdotuksia ja johtajuuden kehittämismenetelmää, joiden avulla voitaisiin paremmin tukea hoitoalan työntekijöiden hyvinvointia väkivallan pelon ehkäisyllä ja/ tai lievittämisellä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Saarenpää