Valimoteollisuuden työterveysasioiden tiedotuskanavan ja tietopankin perustaminen

Hanketiedot

Hankenumero
111117

Hakija
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennustekniikan laitos

Toteuttaja
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Koneenrakennustekniikan laitos

Lisätietoja
Juhani Orkas
juhani.orkas@tkk.fi

Toteutusaika
1.3.2011 - 1.3.2012

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2011
55 000 euroa

Kokonaiskustannukset
100 378 euroa

Tulokset valmistuneet
1.3.2012

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on luoda valimoille työsuojelun tiedotus- ja viestintäfoorumi. Tarkoitusta varten avataan Internet-sivusto, jossa myös käyttäjien näkemykset tulevat esille. Sivuston kautta erityisesti valimoalaa koskevaa tietoa työterveys- ja turvallisuushaasteista ja tuoreesta tutkimustiedosta saatetaan keskitetysti valimoiden käyttöön. Sivusto toimii luontevana informaatiolinkkinä myös työsuojeluasiantuntijoiden suuntaan.Sivulle luodaan aihepiireittäin artikkeleita ja tiedotteita, joita käyttäjien on mahdollista kommentoida. Artikkeleita voidaan täydentää annetun palautteen mukaan ja ne kerätään tietopankiksi. Valimoissa on paljon asiantuntemusta ja kokemusperäistä tietoa, joka on tärkeää saada talteen.Tulokset kertyvät hankkeen aikana, ja ne ovat kokonaisuudessaan käytettävissä hankkeen päättyessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juhani Orkas

Tiedote

Valimofoorumi jakaa netissä turvallisuustietoa

1.3.2012

Valimoiden työympäristöasioihin keskittyvä Internet-sivusto,
Valimofoorumi, jakaa tutkimustietoa ja tarjoaa käyttäjille kanavan
viestiä alan hyvistä käytännöistä. Sivuston on toteuttanut
Aalto-yliopiston koneenrakennustekniikan laitos Työsuojelurahaston
tuella. Sitä ylläpitää Valutuoteteollisuusyhdistys (VALTY).

Sivujen vastuuhenkilönä toimiva yritystutkija
Tomi Peräsaari kertoo, että valimoita koskevaa
työturvallisuustietoa välitetään artikkeleina ja lisätietolinkein.
Sivuston sisältöä kasvatetaan ja kehitetään jatkuvasti.

Sivusto syntyi VALTY:n  ja Aalto-yliopiston
Insinööritieteiden korkeakoulun koneenrakennustekniikan laitoksen
tiedotus- ja koulutushankkeen tuloksena. Hanke kesti noin vuoden ja
päättyi kesällä 2012.

Sivustolle voidaan toiveiden mukaan lisätä esimerkiksi
ympäristöaiheita, koulutusmateriaalia sekä asiakirjoja käynnissä
olevista tutkimus- ja selvityshankkeista. Oleellista onkin sivuston
tarjoama kommentointimahdollisuus. Käyttäjät voivat jakaa
asiantuntemustaan ja käytännön kokemustaan, kysyä muilta neuvoa tai
ottaa esille aiheita, joista kaipaavat lisää tietoa. He voivat
antaa vinkkejä nettilinkeistä, alan oppaista, tapahtumista,
uutisista tai työtä helpottavasta tekniikasta tai
tutkimusaiheista.

Sivusto toteutettiin
Joomla!-sisällönhallintajärjestelmällä. Sivuston
kommentointiominaisuus saatiin käyttöön ja testattua vasta aivan
hankkeen loppuvaiheilla. Siitä ja lukuisista päivityskatkoista
johtuen kohdeyleisön aktivoinnin tuloksia voidaan arvioida vasta
myöhemmin.

Markkinointia Valimoviestissä

Peräsaaren mukaan sivustoa markkinoidaan erityisesti
Valimoviesti-lehdessä, joka tavoittaa käyttäjät parhaiten. Syyskuun
lopulla 2012 ollut artikkeli Valimoviestissä on jo näkynyt sivuston
kävijämäärissä. Lehti jaetaan noin 700 jäsenelle. Kaikkiaan
valimoissa on työntekijöitä 1971 ja toimihenkilöitä 394.

Sivustosta on kerrottu myös Suomen Valimoteknisen Yhdistyksen
vuosikokouksessa lokakuun alussa 2012. Asiaa pidetään esillä myös
esimerkiksi alan opintopäivillä.

Toimialalle haluttiin nettisivusto, koska työympäristön
terveyteen, turvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyvä tieto
siirtyy käytäntöön välillä kangerrellen. Tietoa on paljon ja sitä
on haravoitava monista paikoista. Oma sivusto toimii alaa koskevan
tiedon seulojana.

Yhteisen tiedotuskanavan tavoite on, että asiat selvitetään
toimialaryhmän koordinoimana, tieto pysyy tallessa ja että kaikissa
valimoissa ei tarvitse lähteä selvittämään asioita alusta
alkaen.

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun
valutuotetekniikan tutkimusryhmällä on oikeus sivuston tiedon
tieteelliseen hyödyntämiseen.

Toimittaja
Päivi Haavisto

Aineisto

http://www.valimofoorumi.fi

Tomi Peräsaari. Valimofoorumi. Valimofoorumi on uusi valimoiden työympäristöasioihin keskittyvä internetsivu. Valimoviesti 3/2012 s.14. http://www.svy.info/valimoviestit/valimoviesti_3_12.pdf