Valmennuksen seurantapalvelun tuotteistus

Hanketiedot

Hankenumero
116002

Hakija
Kaswu Oy

Toteuttaja
Kaswu Oy

Lisätietoja
Linda Kuisma
linda.kuisma@kaswu.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 31.3.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2016

Tiivistelmä

Kaswu Oy:n tavoitteena on tuotteistushankkeen kautta konseptoida uudenlainen ja innovatiivinen valmennus- ja koulutustilaisuuksien jatkona tarjottava valmennuksen seurantapalvelu. Kaswun seurantamenetelmä on kehitetty erilaisten valmennus- ja koulutustilaisuuksien vaikuttavuuden parantamiseen, oppimisen tukemiseen sekä henkilökohtaisen kehityksen tarkasteluun.

Tuotteistushankkeen kokemusaineisto perustuu Kaswu Oy:n syksyllä 2015 Työsuojelurahaston tuella toteuttaman kehittämishankkeen tuloksiin ja palautteisiin valmennuksen seurannasta. Valmennuksen seurantapalvelun tuotteistushanke on aikaisemmin hankitun tutkimustiedon saattamista käytännössä toimivaan ja asiakaslähtöiseen palvelumuotoon.

Kaswun seurannan lähtökohtana on tietyin aikavälein tapahtuvien yksinkertaisten muistutusten sekä aktiivisen kertaamiseen kautta tapahtuva oppimisprosessin vahvistaminen, unohtamisriskin minimointi sekä tiedon jalkauttaminen paremmin osaksi käytännön arkea.

Tuotteistushankkeen tulokset julkaistaan huhtikuun alussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Linda Kuisma

Tiedote

Minimoi unohtaminen, maksimoi oppiminen

31.3.2016

Valmennusyritys Kaswu Oy on tuotteistanut muistuttamiseen ja
aktiiviseen kertaamiseen perustuvan yksinkertaisen valmennuksen
seurantamenetelmän.

Menetelmästä on käytössä nimitys Kaswu®Seuranta, ja se
kehitettiin erilaisten valmennus- ja koulutustilaisuuksien
vaikuttavuuden parantamiseen, oppimisen tukemiseen sekä
henkilökohtaisen kehityksen tarkasteluun.

Seurantapalvelu on Suomessa uudenlainen tapa minimoida
unohtaminen ja maksimoida oppiminen. Menetelmä tuottaa entistä
parempia valmennus-, koulutus- ja oppimistuloksia, jotka
mahdollistavat uusien asioiden käyttöönoton arjen työnteon
hyödyksi.

Kaswu konseptoi palvelun Työsuojelurahaston
tuotteistusmäärärahan turvin.

Muistutuksia tietyin aikavälein

Seurantaa pilotoitiin hyvin tuloksin syksyllä 2015 DNA Kauppa
Oy:n henkilöstön kehittämishankkeessa (TSR
115333).

Kaswu®Seurannassa osallistujiin ollaan yhteydessä asiakkaan
valitsemin tavoin 1, 9, 27 ja 54 päivää oppimistilanteen
jälkeen.

Yhteydenotot muistuttavat osallistujaa valmennuksen tai
koulutuksen keskeisestä taitotiedosta. Yhdessä kerraten käydään
läpi asiakokonaisuuden sisältöä ja merkityksiä.

Seurannan menetelmät, sisältö ja seurannan tulosten raportoinnit
räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa Kaswun konseptin mukaisesti.

Kohti syvempää ymmärrystä

Valmennus- ja koulutustilaisuuksien jälkeinen seuranta aktivoi
yksilöitä itse työstämään oppimaansa kohti syvempää ymmärrystä.

Tutkimusten mukaan unohtaminen alkaa heti valmennusten jälkeen.
Muistaminen ei ole oppimista, mutta jos ei muista juuri mitään, ei
voi oppia.

Kaswu®Seuranta pitää valmennus- ja koulutustilaisuuksien
sisällön aktiivisena mielessä ja pienentää tiedon katoamisen
riskiä.

Seurannan hyötyjen moninaisuus ja merkitys yksilön ja
työyhteisön oppimisprosessin tukena selkiytyy tulevaisuudessa
palvelun käytön kautta.

 

Lukuisia soveltamismahdollisuuksia

Kaswu on kokenut työelämän kehittäjä ja asiantuntija henkilöstön
valmentamisessa. Sen asiantuntijat ovat perehtyneet oppimiseen sekä
kertaamiseen ja muistamiseen liittyviin teoreettisiin ja
käytännöllisiin kysymyksiin.

Kaswu®Seuranta voidaan toteuttaa joko osana Kaswun tarjoamia
valmennuspalveluita tai asiakkaan oman sisäisen valmennus- tai
koulutustilaisuuden jälkeisenä seurantaosiona

Tuotteistushankkeeseen osallistuivat Kaswusta projektipäällikkö
Linda Kuisma, tutkimusjohtaja
Laura Francke, valmennusasiantuntija ja valmentaja

Mikko Ojanen sekä myynti- ja markkinointipäällikkö

Elina Nikkanen.

Hankkeen päätösvaiheessa Kaswu konsultoi oppimiseen
erikoistunutta asiantuntijaa, ja tapaamisen pohjalta
seurantapalvelun materiaalit, välineet ja palvelukuvaukset
tarkistettiin ja viimeisteltiin.

Tuotteistushankkeen jälkeenkin Kaswu kehittää edelleen palvelua
ja kartoittaa sen tulevaisuusnäkymiä.

Asiakas- ja verkostointityön tuloksena uusia sovellutus- ja
käyttömahdollisuuksia ilmenee jatkuvasti.

Menetelmästä ollaan kiinnostuneita esimerkiksi terapiatyön
työvälineenä, henkilöstön kehittämistoimena valmennus- ja
koulutustilaisuuksien vaikuttavuuden arvioinnin tueksi sekä
esimerkiksi työturvallisuuskoulutuksen jatkotoimena. 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Avaa

Avaa

Avaa

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, 30-33 Juttu: Uudet opit oikeasti käyttöö n. http://tiedonsilta.fi/uudet-opit-oikeasti-kayttoon/