Valmentava johtajuus – ammatillisesta opettajasta ohjaajaksi

Hanketiedot

Hankenumero
180174

Hakija
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Toteuttaja
Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Lisätietoja
Saija Hieta
saija.hieta@kktavastia.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
13.11.2018
71 362 euroa

Kokonaiskustannukset
142 724 euroa

Tiivistelmä

Oppiminen siirtyy työpaikoille. Opettajan työ mullistuu reformissa roolin, ammatillisen pätevyyden, työn ajan ja paikan sekä vastuutehtävän jakamisen osalta. Ammatillisesta opettajasta tulee ohjaaja ja valmentaja. Miten opettaja omaksuu uuden ammatillisen roolin vahvistamalla pystyvyyskäsityksiään? Miten valmentava esimiestyö voi tukea opettajaa muutoksessa? Hanke luo uusia malleja ja ratkaisuja näihin kysymyksiin sekä työelämäyhteistyön käytänteisiin, työpaikkaohjaajien tukemiseen ja opiskelijoiden ohjaukseen. Kohderyhmänä on opettajat, koulutuspäälliköt ja työpaikkaohjaajat, joiden roolimuutoksissa hanke tukee ja luo uusia yhteistyömalleja. Tavoitteena on tunnistaa uudessa tilanteessa vallitsevia opettajan työn vaativuustekijöitä ja voimavaratekijöitä, joita vahvistamalla luodaan uutta ammatillista roolia tukevia malleja. Uuden ammatillisen roolin hallintaa edistetään koulutuspäällikön valmentajuuden ja opettajan ohjauksellisten valmiuksien parantamisella, vahvistamalla itsetuntemusta ja minäpystyvyyttä. Kehityspäivien, työpajojen, vertaismentoroinnin ja coaching -prosessin tuloksena syntyy opettajan työroolin ja identiteetin muutosta tukevien toimintaprosessien ja esimieskäytäntöjen malleja ammatillisen koulutuksen reformin tueksi. Opettajien ammatillisen identiteetin ja esimiesten valmennuksellisten taitojen kehitystä arvioidaan pystyvyyskäsitystä seuraamalla. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen mallien toimivuutta testataan ja arvioidaan yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Saija Hieta